« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Nařízení města Kuřimi č. 4/2020, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení města Kuřimi č. 4/2020
NAŘÍZENÍ
města Kuřimi
<br>
<br> č.4/2020 <,>
<br>
kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků,na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí,a
<br> kterým se stanovuje rozsah,způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků <,>
místních komunikací a průjezdních úseků silnic
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Rada města Kuřimi se na své schůzi konané dne 19.08.2020 usnesením č.345/2020 usnesla
vydat na základě § 27 odst.5 a 7 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů,a v souladu s § 11 odst.1 a § 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o
obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení:
____________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Článek 1
Účel nařízení
<br>
<br> (1) Toto nařízení vymezuje úseky místních komunikací a chodníků na území města Kuřimi,na
kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním
sněhu a náledí <.>
<br> (2) Toto nařízení stanovuje rozsah,způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků <,>
místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Kuřimi <.>
<br>
<br> Článek 2
Vymezení úseků místních komunikací a chodníků,na kterých se pro jejich malý dopravní
<br> význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
<br>
(1) Úseky místních komunikací a chodníků na území města Kuřimi,na kterých se pro jejich malý
<br> dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí,jsou
vyjmenovány a barevně vyznačeny v příloze č.1 a příloze č.2 tohoto nařízení.Grafické
znázornění neudržovaných úseků místních komunikací a chodníků je k nahlédnutí také
v pasportu komunikací na odboru investičním Městského úřadu Kuřim nebo na webových
stránkách města Kuřimi <.>
<br> (2) Úseky místních komunikací a cho...

Načteno

edesky.cz/d/4649600

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz