« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Pořadník č. 41 žadatelů o pronájem obecního bytu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pořadník č 41
1 2a) 2b) 2c) 3 4 5 6 7 8 9a) 9b) 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21
<br> 03.08.15 13/15 3 2 2 2 9 2 1 d XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> XX.XX.XX X/XX X X 1 2 8 1 2 d Láníková Zdeňka
<br> 13.03.17 7/17 3 2 1 2 8 1 1 d XXXXXXX XXXXXX
<br> XX.XX.XX X/XX X X 2 1 8 2 1 d XXXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXX
<br> XX.XX.XX X/XX X X 2 7 1 3 d Mikulicová Zuzana
<br> 07.09.16 8/16 3 2 2 7 1 1 d XXXXXXX XXXXX
<br> XX.XX.XX X/XX X X 2 7 1 1 d XXXXXXXXXX XXXX
<br> XX.XX.XX X/XX X X 2 7 1 2 d XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> XX.XX.XX X/XX X X 1 6 1 1 d XXXXXX XXXXXX
<br> XX.XX.XX X/XX X X 2 6 1 1 d XXXXXXXXX XXXXX
<br> XX.XX.XX X/XX X X 2 6 2 d XXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Kritéria:
<br> X
<br> Xa)
<br> 2b)
<br> 2c)
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 6
<br> 7
<br> 8
<br> 9a)
<br> 9b)
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> 13
<br> 14
<br> 15
<br> 16
<br> 17
<br> 18
<br> 19
<br> 20
<br> 21
<br> starosta
<br> Pořadník č.41 žadatelů o pronájem obecního bytu
<br> dle Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č.P1/2016/ZM
<br> Schváleno usn.RM č.280/2020
<br> Vyvěšeno: 14.07.2020 Sňato:
<br> Datum podání Poř.číslo
Kritéria
<br> Jméno žadatele
<br> Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,v.r <.>
<br> ze dne XX.07.2020
<br> 17
<br> Mezi žadateli je osoba s trvalým pobytem v Kuřimi v trvání delším pěti let nebo osoba s trvalým pobytem v Kuřimi,která v minulosti žila v Kuřimi nepřetržitě 20 let a po tuto dobu zde měla trvalý pobyt
<br> Mezi žadateli je osoba s trvalým pobytem v Kuřimi v trvání od jednoho roku do pěti let
<br> Manželé do 35 let s jedním a více nezletilými dětmi
<br> Žadatel/é má/mají ve vlastní péči nezletilé dítě nebo dítě zletilé nezaopatřené,studující
<br> Žádost se podává na základě stavebního úřadu o odstranění stavby,v níž žadatel užívá byt
<br> Mezi žadateli je osoba s trvalým pobytem v Kuřimi v trvání do jednoho roku
<br> Mezi žadateli je osoba,která nemá trvalý pobyt v Kuřimi nebo ve správním obvodu města Kuřimi
<br> Je písmenem "d" označeno,že žádost byla řádně doložena a prověřena
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4649598


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz