« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 2/2020, o zřízení městské policie

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 2/2020, o zřízení městské policie
OBECNĚ ZÁVAZNÁ
<br>
VYHLÁŠKA
města Kuřimi
<br>
<br> č.2/2020 <,>
<br>
o zřízení městské policie
<br>
Zastupitelstvo města Kuřimi se na svém zasedání dne 5.5.2020 usnesením č.1031/2020
usneslo vydat na základě ustanovení § 1 odst.1 zákona č.553/1991 Sb <.>,o obecní policii,ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm.d) a ustanovením § 84 odst.2
písm.h) zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,tuto
obecně závaznou vyhlášku:
<br> _____________________________________________________________________
<br>
Článek 1
Předmět
<br> Ve městě Kuřimi se ke dni 1.6.2020 zřizuje Městská policie Kuřim <.>
<br>
Článek 2
Účinnost
<br> Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,v.r.Ing.XXXX XXXXXXXX,v.r <.>
starosta X.místostarosta
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne:
<br>
6.5.2020
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/4649595

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz