« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Nařízení města Kuřimi č.01/2020, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení města Kuřimi č.01/2020
NAŘÍZENÍ
města Kuřimi
<br>
<br> č.1/2020 <,>
<br>
kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve správním
<br> obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim
<br> ______________________________________________________________________________
<br> Rada Města Kuřimi se usnesla dne 26.02.2020 vydat usnesením č.66/2020 v souladu
s ustanovením § 11 odst.1 a 2 a § 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a podle § 25 odst.2 a § 48 odst.2 písm.d) zákona
č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),toto nařízení,kterým se vyhlašuje záměr zadat
zpracování lesních hospodářských osnov:
____________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Článek 1
<br>
1.Město Kuřim vyhlašuje záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy dle ustanovení § 25
odst.1 lesního zákona <.>
<br> 2.Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány na období od 01.01.2022 do 31.12.2031 v
zařizovacím obvodu,který tvoří následující katastrální území: Čebín,Česká,Hvozdec <,>
Chudčice,Jinačovice,Kuřim,Lelekovice,Moravské Knínice,Rozdrojovice a Veverská Bítýška <.>
<br> 3.Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické
osoby,které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha s výjimkou těch,kteří si dle § 24 odst.3
lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu <.>
<br>
<br> Článek 2
<br>
1.Vlastníci lesů o výměře menší než 50 ha z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u
<br> Městského úřadu Kuřim,odboru stavebního a životního prostředí,Jungmannova 968/75,664
34 Kuřim,písemně (popř.ústně do protokolu) uplatnit své připomínky a požadavky na
zpracování lesních hospodářských osnov,včetně záměru hospodářských opatření.Tyto
připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho odborný lesní
hospodář <.>
<br> 2.Připomínky...

Načteno

edesky.cz/d/4649593

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz