« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zák č 106 1999 Sb 2020 TISK
Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br>
Sazebník úhrad za poskytování informací
<br> dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím
<br>
Město Kuřim stanoví v souladu s § 5 odst.1 písm.f) zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném
přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s § 17 tohoto zákona a
s nařízením vlády č.173/2006 Sb <.>,o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za
<br> poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a na základě § 102
odst.3 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů tento
<br> Sazebník úhrad za poskytování informací:
<br>
<br>
Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím
požadovaných informací.Jestliže celková výše úhrady nepřesáhne 100 Kč,nebude úhrada
požadována <.>
<br> Tento sazebník úhrad byl schválený dne 18.12.2019 Radou města Kuřimi usnesením
č.543/2019 a nabývá účinnosti dnem 1.1.2020 <.>
<br>
<br>
<br> 1.Náklady na pořízení jedné kopie,skenu nebo tisku
<br>
A4 jednostranně černobíle 2,00 Kč
<br> A4 oboustranně černobíle 3,00 Kč
<br> A3 jednostranně černobíle 3,00 Kč
<br> A3 oboustranně černobíle 5,00 Kč
<br> A4 jednostranně barevně 4,00 Kč
<br> A4 oboustranně barevně 6,00 Kč
<br> A3 jednostranně barevně 6,00 Kč
<br> A3 oboustranně barevně 10,00 Kč
<br> Atypické materiály (větší než A3 – jednostranné <,>
oboustranné,černobílé,barevné)
<br> individuální kalkulace nákladů
<br> 2.Náklady na opatření technických nosičů dat
<br>
1 ks CD 10 Kč
<br> 1 ks DVD 15 Kč
<br> jiné nosiče dle aktuální pořizovací ceny
<br> 3.Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
<br>
Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně
rozsáhlým vyhledáváním informací,činí náklady za
každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého
vyhledávání částku:
<br> 290 Kč/hod <.>
<br> 4.Náklady na odeslání informací žadateli
<br>
Náklady na poštovní služby budou vyčísleny ...

Načteno

edesky.cz/d/4649591

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz