« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Okruh údajů, na které se nevztahuje ohlašovací povinnost ve vztahu k místním poplatkům zavedeným městem Kuřim

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV okruh údajů
Okruh údajů,na které se nevztahuje ohlašovací povinnost ve
<br> vztahu k místním poplatkům zavedeným městem Kuřim
<br>
<br>
<br> Město Kuřim v souladu s ust.§ 14 a odst.5 zákona č.565/1990 Sb.o místních
<br> poplatcích,ve znění pozdějších změn,zveřejňuje tímto okruh údajů,které může
<br> správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí,do
<br> nichž má zřízen automatizovaný přístup a na něž se nevztahuje povinnost ohlásit
<br> údaje dle § 14 a,odst.2 téhož zákona nebo jejich změnu správci poplatku:
<br>
<br> 1) Místní poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění <,>
<br> využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br>
<br> V případě osoby se státním občanstvím České republiky a trvalým pobytem ve městě
<br> Kuřimi:
<br> - jméno a příjmení,rodné číslo a trvalý pobyt poplatníka <,>
<br> - změna trvalého pobytu poplatníka <,>
<br> - prokázání nároku na sníženou sazbu poplatku u poplatníka,který splňuje
<br> podmínku pro úlevu dle čl.6,odst.8,aktuálně platné obecně závazné
<br> vyhlášky
<br> - údaj o úmrtí poplatníka
<br>
<br> 2) Místní poplatek ze psů
<br>
<br> V případě osoby se státním občanstvím České republiky:
<br> - rodné číslo a trvalý pobyt poplatníka <,>
<br> - změna trvalého pobytu poplatníka <,>
<br> - prokázání nároku na sníženou sazbu poplatku u poplatníka,který dovrší 65 let
<br> věku
<br> - údaj o úmrtí poplatníka
<br>
<br> 3) Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
<br>
<br> ------
<br> V Kuřimi dne 13.12.2019

Načteno

edesky.cz/d/4649590

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz