« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Obecně závazná vyhláška č.7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019 7 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
1
<br> OBECNĚ ZÁVAZNÁ
<br> VYHLÁŠKA
města Kuřimi
<br>
č.7/2019
<br>
<br> O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
<br>
<br>
Zastupitelstvo města Kuřimi se na svém zasedání dne 10.12.2019 usnesením
č.1147/2019 usneslo vydat podle ustanovení § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních
poplatcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm.d) a § 84 odst <.>
2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „ tato vyhláška“):
<br>
<br>
Článek 1
Úvodní ustanovení
<br>
<br> (1) (1) Město Kuřim touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání
veřejného prostranství (dále jen „poplatek“) <.>
<br>
(2) Správcem poplatku je městský úřad Kuřim (dále jen „správce poplatku“).1
<br>
<br>
Článek 2
Předmět poplatku a poplatník
<br>
<br> (1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
<br> prostranství,kterým se rozumí provádění výkopových prací,umístění dočasných staveb a
<br> zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb,pro umístění stavebních nebo
<br> reklamních zařízení,zařízení cirkusů,lunaparků a jiných obdobných atrakcí,umístění
<br> skládek,vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní <,>
<br> sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.2
<br>
1 § 15 odst.1 zákona,o místních poplatcích
2 § 4 odst.1 zákona o místních poplatcích
<br>
<br> 2
<br> (2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby,které užívají
<br> veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).3
<br>
Článek 3
<br> Veřejná prostranství
<br>
(1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí,ulice,tržiště,chodníky,veřejná zeleň <,>
<br> parky a další prostory přístupné každému bez omezení,tedy sloužící obecnému užívání <,>
<br> a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru,která jsou uvedena v Příloze č.1.Tato
<br> př...

Načteno

edesky.cz/d/4649589


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz