« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Nařízení města Kuřimi č. 3/2019, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel a za služby spojené s umístěním těchto vozidel na odstavnou plochu vymezenou pro odtažená vozidla

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení města Kuřimi č. 3/2019, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel a za služby spojené s umístěním těchto vozidel na odstavnou plochu vymezenou pro odtažená vozidla
___________________________________________________________
<br> 1) Například zákon č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> vyhláška Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve
znění vyhlášky č.84/2016 Sb.<,>
<br> zákon č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
zákon č.56/2001 Sb <.>,o podmínkách provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
zákon č.273/2008 Sb <.>,o Policii České republiky,ve znění pozdějších předpisů
<br> NAŘÍZENÍ
města Kuřimi
<br>
<br> č.3/2019 <,>
<br>
kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel a za služby spojené
s umístěním těchto vozidel na odstavnou plochu vymezenou pro odtažená vozidla
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Rada města Kuřimi se na své schůzi konané dne 10.09.2019 usnesla usnesením č.396/2019
vydat dle ustanovení § 4a odst.1 zákona č.265/1991 Sb <.>,o působnosti orgánů České republiky v
oblasti cen,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s položkou č.1 části I.oddílu B výměru
Ministerstva financí č.01/2018 ze dne 28.11.2017 za podmínek stanovených v § 1 odst.6 a § 10
zákona č.526/1990 Sb <.>,o cenách,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s ustanoveními § 11
a § 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
předpisů,toto nařízení:
______________________________________________________________________________
<br>
Článek 1
Úvodní ustanovení
<br>
<br> 1.Tímto nařízením se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel podle podmínek
upravených zvláštními právními předpisy1) a maximální ceny za související služby parkoviště
určeného ke střežení takto odtažených vozidel <.>
<br> 2.Maximální ceny se uplatní při nuceném odtahu vozidel na náklady jeho vlastníka nebo
provozovatele,a to z důvodu p...

Načteno

edesky.cz/d/4649586

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz