« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku - pacht

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr duben 2021 parcela 1859
Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br>
<br>
<br> Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku podle § 39
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) a v souladu s usnesením
<br> Rady města Kuřimi č.63/2019 ze dne 13.2.2019
<br>
<br> Město Kuřim vyhlašuje
<br>
<br>
<br>
<br>  záměr propachtovat část pozemku parc.č.1859 k.ú.Kuřim o výměře 39 m2 –
zahrádka v lokalitě „za domem č.p.866-867 ul.Jungmannova“ v Kuřimi na dobu
neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2 Kč/m2/rok
manželům Ing.Radimovi Salgovi,trvale bytem Brno a MUDr.Haně Salgové,trvale
bytem Moravské Knínice <.>
<br>
<br>
V Kuřimi dne 22.4.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX v.r <.>
vedoucí odboru
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 22.4.2021
<br> Sňato:
<br>
<br>
Vyvěšeno do: 7.5.2021
<br> Poučení: dle § 39 zák.128/2000 Sb <.>,o obcích se může k záměrům obce vyjádřit každý
a předložit své nabídky <.>

Načteno

edesky.cz/d/4597032

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz