« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Brno
<br> Kotlářská 931/53,Veveří,602 00 Brno
<br>
<br>
Naše značka: SPU 131939/2021/Pod
Spisová značka: SP6405/2020-523201
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: l.podracka@spucr.cz
<br> Datum: 16.4.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br>
o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Brno (dále jen „pobočka“),jako správní orgán věcně
<br> a místně příslušný,podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
<br> souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových
<br> úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a
<br> jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů,k zajišťování změn map bonitovaných půdně
<br> ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“),v souladu s § 6 odst.3 vyhlášky č.227/2018 Sb <.>,kterou se stanoví
<br> charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci oznamuje <,>
<br> že
<br>
<br> dnem 18.3.2021 byla ukončena aktualizace BPEJ na části katastrálního území Kuřim,a to
<br> na pozemcích p.č.2904/41 a p.č.2904/85 <.>
<br>
Ke dni 18.3.2021 je vyhlášena platnost nových map BPEJ v katastrálním území Kuřim.Pobočka žádá tímto
<br> Městský úřad v Kuřimi,o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým <.>
<br>
Bude vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Státního pozemkového úřadu,Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj,Pobočky Brno a Městského úřadu Kuřim <.>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXX XXXXXX
vedoucí Pobočky Brno
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad
<br>
<br>
<br>
Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br> 2 / 2
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvě...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz