« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - OOP, STANOVENÍ MÚ - Kuřim, ul. Zahradní - obnova komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kuřim, ul Zahradní obnova komunikace situace
% LQ LH
<br> OL OSZ'O WM vadn OEINOM ngasn OEINOM
<br> 5M
<br> MVčIdD EllVQVZ
<br> L0 0 um vzal/\ Mou
<br> “13 „P
<br> ?“ o ::
<br> V2b ( 3/1,5/0,125)
<br> _____—___.__-_-_\.____-__._,_____-__.____
<br> 300 3.00 12.90
<br> V2b ( 3/1 v5/0,125)
<br> MÍSTO.\
<br> PRO 5% p
<br> ř <.>
<br> UIWLCE ZA RA
<br> 1qu
<br> &%
<br> 809/3
<br> JE SOL/ČÁSTÍ AKCE "DOPRAVNI TERMINAL KUŘI "
<br> ' \.DANÁ LOKALITA “ g I
<br> i
<br> Eo
Kuřim, ul Zahradní obnova komunikace 001 001
Ing.Vojtěch Vrabec
tel.+420 541 422 335
mob.+420 702 251 969
vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 5
počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
tel.: +420 541 422 335
e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/8789/21/OD
spis.zn.: S-MK/2012/21/OD
<br> datum: 8.4.2021
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Výroková část:
<br> Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
<br> úpravy na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně
<br> přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení §
<br> 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č 500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy v ustanovení § 77 odst.5 zákona o
<br> silničním provozu,zahájeném na základě návrhu veřejnoprávní korporace Město Kuřim,IČ:
<br> 00281964,sídlo: Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim (dále jen „navrhovatel“),po projednání podle
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ustanovení §
<br> 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie a po projednání s tímto dotčeným orgánem ve
<br> smyslu ustanovení § 172 odst.1 správního řádu <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> místní úpravu provozu
<br>
<br> v k.ú.Kuřim
<br> okres Brno-venkov,Jihomoravský kraj
<br>
<br> vodorovného dopravního značení na...

Načteno

edesky.cz/d/4585679

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz