« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Záměry na prodej a směny pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZM 0323 záměr EG D a směny
Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br>
Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku
na základě zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
<br>
<br> Město Kuřim vyhlašuje
<br> záměr na prodej části pozemku parc.č.3458 o vým.20 m2 geometrickým plánem č.3879-
1374/2021 nově označené jako parc.č.3458/2 vše v k.ú.Kuřim,společnosti EG.D,a.s <.>,se
sídlem Lidická 1873/36,Brno,IČO 28085400 za cenu 2.000 Kč/m2 bez DPH.Nabyvatel
uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.K převáděnému pozemku bude
zřízeno předkupní právo ve prospěch města Kuřimi.Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí
právní moci územního rozhodnutí na stavbu nové trafostanice <.>
<br> záměr na prodej části pozemku parc.č.2642/165 o vým.20 m2 geometrickým plánem
č.3846-5861/2020 nově označené jako parc.č.5236 vše v k.ú.Kuřim,společnosti EG.D <,>
a.s <.>,se sídlem Lidická 1873/36,Brno,IČO 28085400 za cenu 2.000 Kč/m2 bez DPH <.>
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.K převáděnému pozemku
bude zřízeno předkupní právo ve prospěch města Kuřimi.Kupní smlouva bude uzavřena
po nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu nové trafostanice <.>
V Kuřimi dne: 26.3.2020 <.>
<br> záměr na směnu části pozemku parc.č.3051/3 o výměře 5 m2,pozemku p.č.3050/2
o výměře 53 m2,pozemku p.č.3051/5 o výměře 97 m2,pozemku p.č.3051/7 o výměře
42 m2,pozemku p.č.3050/3 o výměře 23 m2,části pozemku p.č.3049/1 o výměře 330 m2 <,>
části pozemku p.č.3050/4 o výměře 1664 m2 vše k.ú.Kuřim,(vlastník: město Kuřim,se
sídlem Jungmannova 968/75,Kuřim,IČ 00281964) za pozemek p.č.3050/5 o výměře
1281 m2,pozemek p.č.3057/15 o výměře 95 m2,pozemek p.č.3058/76 o výměře 380 m2 <,>
část pozemku p.č.3049/2 o výměře 492 m2 vše k.ú.Kuřim (vlastník: PFM – SmartZone <,>
s.r.o <.>,IČO 04972643,se sídlem Purkyňova 71/99,Brno),bez cenového vyrovnání.Náklady
spojené se směnou pozemků uhradí PFM – SmartZone,s.r.o <.>
<br> záměr na smě...

Načteno

edesky.cz/d/4585676

Meta

Prodej   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz