« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - OOP, STANOVENÍ PÚP - Kuřim, blokové čištění komunikací - jaro 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

B ČIŠTĚNÍ PARKOVIŠŤ 26 4
|HUÉ'" _ \
<br> mg
<br> ÍSV ím
<br> SLŠ
<br> L
<br> I' QI VG,či-L
<br> :; 1—57
<br> 1-.<.> 'lx _" _ \\ &" _.f
<br> vv
<br> v
<br>.“_v/v
<br> SITUACE D_IQ - _B.CISTENÍ PARKOVIST 26.4 <.>
<br>.<.>
B ČIŠTĚNÍ PARKOVIŠŤ 25 4
SITUACE Dló - B.QLŠTĚNÍ PARKOVIŠ'T' 25.4 <.>
<br> ' -,_ “\ €.:an 1' -' fy“ “ar' % 'f /
<br> ".: ť <.>
<br> a'f'l'JI :— |._ g:,NERUDOVA '
B ČIŠTĚNÍ PARKOVIŠŤ 24 4
SITUACE DIO - B.ČIŠTĚNÍ PARKOVIŠ'Í' 24:4.*.'-.;.<.> = „*' * \._ __ ' \
<br> LEGIONÁŘSKÁ
<br> !.' f
<br> IF.: % Ly;,|.tr.<.> '- I._ _ r *.r grifř lp.<.> - I * F.! $,;.<.>.<.> f_ r- — o
<br>.<.> a—_*—
<br> ': "'_rl'_—“—---
<br> :“
<br> "G_-ď f'l'F' lift-' mm :
<br> % :.<.> _
B ČIŠTĚNÍ PARKOVIŠŤ 23 4
',<.> Í.<.> ',- l.<.> -F -' _ L SIJ'UACIŠ DIO - B.ČIŠTĚNÍ PARKOVI ř 2.<.>
<br> f'fv
<br> (&.“J,“2 _ 1-1-
<br> „.<.>.ty—$.) rl.ť.? I-u.<.>,—nh __
<br> Piu-“'“ 7'" ' f; -
BLOK 8
:;SIZUÁCĚ DlOrllěLIOK."5 ___; ef,v.<.> '
<br> h :" _ ll - —'—'—a_,<.>._ (ať!.; -.'.<.> ; » * * -- "'““ 639.: Bis._.r.— ' * f <.>
<br>.;
BLOK 7
„I Vj_J„ \ „„.<.>.H
<br>.<.> <.>
<br> SITUACE DlO-BLQK č.7 _,<.> V * '- „ V __ - -_.V -.- _ -.<.>,' \,'.<.> -.<.> - - - -.'.<.> - - * » “fm _.\ _ „.'\.„ ' ' \ _ 1.<.>.- | '._.<.>.“i.<.>.<.> -._' ;r _.\ ' <.>
BLOK 6
<.> Íť.s.<.>.<.>.<.> „d.x„.<.>.<.>.<.> _ <.>,<.> _ <.>,<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Ířu.<.>.„.<.>.<.>.—.<.>.J.».J“ -.<.> —M.<.> ?
<br> či JI <.>
<br>.<.> <.>,/
<br> _.|| <.>,& 323% _ <.>
<br>.:L „ <.>
<br> »
<br> __.—
BLOK 5
'SITUČQE DIO - BLOK č.5
<br> 3.1
<br> I' <.>
<br> _ “|.<.> ' „ \; *:.<.> - '.Ff I.! -._.<.> : 1—._ _.l_'_ *“ ' f= __ iy—.-.<.>.<.> - “.r' B_i—w." _- -w
<br> \.! Lži » :; Jů? J&J.<.>.š-ŠŘIÍ <.>
BLOK 4
BLOK 3
V
<br> '
<br> SIT
BLOK 2
V
<br> S
BLOK 1
S_|'íJ_AĚEqĚ)_IOÍĚ_LOK č.1 <,>
<br> _ L l; <.>
<br>._ Ě'Tl r_.-3„_.“.::-' +.<.> _ -_.“
<br> 454: T._' Li.— <,>
<br> !
<br> ' -,-_ -_Í- & - ".:.SKŘLČKQVA ;
<br> Jn- 4.=
<br>.„„4.; _ ' x.' ;,f***-Laa BUM __.<.> Miží— „_',Ž'%.<.> I ' _.ŘěŠE l.<.>.-I'lllži-llllflballl—w- -_ _-.<.>.“put _' ' fn— ' '
<br> _„ť SLŠ—FTF - „-/f “g <.>
<br> /35;f
<br> t'v—
<br> t <.>
RAZÍTKO
cs
<br> 2/2020
<br> F
<br> LEGENDA:
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> 350 m
<br> 400 m
<br> 250 m
<br> 150 m
<br> 350 m
<br> 400 m
<br> 310 m
<br> 190 m
<br> 200 m
<br> - k AMP
<br> 400 m
<br> 300 m
<br> 400 m
<br> 360 m
<br> 250 m
<br> 230 m
<br> - Pod Vinohrady 800 m
<br> 570 m
<br> 312 m
<br> 296 m
<br> - Vojtova 370 m
<br> 150 m
<br> 280 m
<br> 110 m
<br> 200 m
<br> - Nerudova 520 m
<br> 1020 m
<br> 280 m
<br> 140 m
<br> 400 m
<br> - Husova
<br> 300 m
<br> 580 m
<br> 300 m
<br> 180 m
<br> 50 m
<br> - Jungmanova
<br> 400 m
<br> 880 m
<br> 700 m
<br> - Kout
<br> - Wolkerova
<br> 260 m
<br> 400 m
<br> 290 m
<br> 170 m
<br> 900 m
<br> 160 m
<br> 400 m
<br> 280 m
<br> - Pod Horkou 190 m
<br> 250 m
<br> 200 m
<br> 300 m
<br> 130 m
<br> 135 m
<br> 310 m
<br> - Smetanova 220 m
<br> 180 m
<br> - U potoka 240 m
<br> 200 m
<br> 120 m
<br> 410 m
<br> 355 m
<br> 210 m
<br> 280 m
<br> 560 m
<br> 115 m
<br> - Foglarova
<br> 310 m
<br> - Hojerova 190 m
<br> - Losnova
<br> - Metelkova
<br> 60 m
<br> 320 m
<br> 160 m
<br> 170 m
<br> - Popkova 387 m
<br> 500 m
<br> 445 m
<br> 590 m
<br> - Foglarova 346 m
<br> 170 m
<br> 190 m
<br> - U Stadionu 400 m
<br> 180 m
<br> 350 m
<br> 60 m
<br> 205 m
<br> 150 m
<br> - Jungmanova
<br> - U stadionu
<br> - roh U STADIONU x Jungm <.>
<br> - za Optikou
<br> - Popkova - za Elprumem
<br> - za PA
<br> - U Potoka
<br> - Nerudova
<br> - za trafikou
<br> - k Albertu
<br> - kolem kostela
<br> - Jungmanova
<br> - za knihovnou
<br> - k Jung.950
<br> - u Penzionu
<br> - U Potoka - u Nerudovy
<br> 1450 m
<br> 1450 m
<br> 700 m
<br> 1000 m
<br> 400 m
HMG
Rozpis blokového čistění komunikací 2021
<br> Blok č.název ulice délka v m Datum čistění
1 Podlesí-Dukelská 350
1 Podlesí-Hlavní 400
1 Podlesí-kpt.Jaroše 250
1 Podlesí-spojka 150
1 Podlesí-spojka(pěší zóna) 350
1 Podlesí-Šmeralova 400
1 Podlesí - Fučíkova 310
1 Nad Záhořím 190
1 Pod Slavičkou 200
1 Skřičkova 400
1 AMP 300
<br> celkem 3300
<br> 2 Pod Zárubou 400
2 Havlíčkova 360
2 K.H.Máchy 250
2 Na Vyhlídce 230
2 Pod Vinohrady 800
2 Komenského 570
2 Hybešova nad tratí 312
2 Kolíbka 296
2 Vojtova 370
<br> celkem 3588
<br> 3 Jánská 150
3 Malá Česká 280
3 B.Němcové - pod tratí 110
3 Buďárkova 200
3 Nerudova 520
3 Podhoří 1020
3 U rybníka 280
3 Láznisko 140
3 Hybešova 400
<br> celkem 3100
<br> 4 Úvoz 300
4 Husova 580
4 Jiráskova 300
4 Příční 180
4 příjezd k MŠ Jungmannova 50
4 Otevřená 400
4 Jungmannova 880
4 U vlečky 700
<br> celkem 3390
<br> 5 Kout 260
5 Wolkerova 400
5 Křížkovského 290
<br> čtvrtek
p
<br> átek
p
<br> o
n
<br> d
ělí
<br> ú
terý
<br> 1
4
<br>.0
4
<br>.2
0
<br> 2
1
<br> 1
2
<br>.0
4
<br>.2
0
<br> 2
1
<br> 0
8
<br>.0
4
<br>.2
0
<br> 2
1
<br> 0
9
<br>.0
4
<br>.2
0
<br> 2
1
<br> 1
3
<br>.0
4
<br>.2
0
<br> 2
1
<br>
<br> 5 Zámecká
5 Farského 170
5 Zahradní 900
5 Třebízského 160
5 Nádražní 400
5 Tišnovská - za hřbitovem 280
5 Štefánikova 180
5 U potoka 240
<br> celkem 3280
<br> 6 Pod Horkou 190
6 Vrchlického 250
6 B.Němcové - nad tratí 200
6 Dr.Vališe 300
6 Legionářská od dr.Vališe 130
6 Jelínkových 135
6 Nová 310
6 Smetanova 220
6 Školní 200
6 Školní naproti pekárně 120
6 Sv.Čecha 410
6 Zborovská 355
6 nám.Osvobození 210
6 Na Královkách 280
<br> celkem 3310
<br> 7 Brněnská 560
7 Bohoušova 115
7 Dušínova 310
7 Foglarova 205
7 Hojerova 190
7 Losnova 60
7 Metelkova 320
7 Spojovací 160
7 Červenáčkova 170
7 Tleskačova 180
7 Rozdělovací 350
7 Vontská 150
<br> celkem 2770
<br> 8 Popkova 387
8 Na Zahrádkách 500
8 Bezručova 445
8 Dlouhá 590
8 Foglarova 346
8 Rychlonožkova 170
8 Jestřábova 190
8 U Stadionu 400
8 U stadionu - za MěÚ 60
<br> celkem 3088
<br> celkem k...
Kuřim, blokové čištění komunikací jaro 2021 001 001
Ing.Vojtěch Vrabec
tel.+420 541 422 335
mob.+420 702 251 969
vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
počet příloh: 14
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
tel.: +420 541 422 335
e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/8293/21/OD
spis.zn.: S-MK/8292/21/OD
<br> datum: 1.4.2021
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
<br> úpravy na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně
<br> přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení §
<br> 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č 500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy v ustanovení § 77 odst.5 zákona o
<br> silničním provozu,zahájeném na základě návrhu veřejnoprávní korporace Město Kuřim,IČ:
<br> 00281964,sídlo: Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim (dále jen „navrhovatel“),po projednání podle
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ustanovení §
<br> 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie a po projednání s tímto dotčeným orgánem ve
<br> smyslu ustanovení § 172 odst.1 správního řádu <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravu provozu
<br>
<br> v k.ú.: Kuřim,okres Brno-venkov,Jihomoravský kraj <,>
<br> na komunikaci: silnice II/386 v km 2,840-3,22...

Načteno

edesky.cz/d/4558316

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz