« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o zahájení řízení stavby - Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 7RD Veverská Bítýška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

V Bítýška 7RD ZŘ
Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311 Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
<br> Kuřim 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ooBoR Dom/w MUKUPGG738XU
<br> počet listů: 3
<br> počet příloh: 0
<br> vyřizuje: Bc.XXXXXXXX XXXXX
<br> tel.: +XXX XXX XXX XXX
<br> e-mail: kucka©kurimcz
<br> č.j.: MK/7984/21/0D/Ku
<br> spis.zn.: S-MK/6962/21/OD
<br> datum: 29.3.2021
<br>,OZNÁMENÍ „,<,> ZAHAJENI SPOLECNEHO RIZENI
<br> XXXX XXXX,Na Bílém potoce XXX,XXX XX Veverská Bítýška,IČ: 47436603 zastoupený Jiřím Pavlů,Urbánkova 18,624 00 Brno,IČ: 15222446 (dále jen "stavebník") dne 15.3,2021 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu
<br> „Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu TRD"
<br> (dále jen „stavba“) na pozemcích parc,č,527/1,2255/1,2256,2257,2262/4,2262/5 vše v katastrálním území Veverská Bítýška.Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízeni") <.>
<br> Předmětem stavby je: 80 100 - komunikace a zpevněné plochy skládající se ze dvou na sebe vzájemně kolmých větví.Větev
<br> A je navržena v šířce 5,50 rn a“ délce 97 m s pravostranným chodníkem šířky 1,5 m.Větev B je navržena v šířce 3,50 m a délce 98,9 m.Tato veřejně přístupná komunikace se napojí na stávající komunikaci v ulici Na Bítýškach a je realizovaná v ramci připravované výstavby sedmi rodinných domů.Odvodnění povrchu komunikace je řešeno pomocí příčného a podélného sklonu směrem kpravostranným obrubnikům a podél nich do uličních vpustí.Součástí projektu je také výstavba inženýrských sítí <.>
<br> Odbor dopravy Městského úřadu v Kuřimi,jako silniční správní úřad příslušný podle 5 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacich"),& speciální stavební úřad příslušný podle 5 16 odst.1 a 5 40 odst.4 písm.a) zákona o pozemních komunikacích,a 5 15 odst.1 a 9 169 odst.4 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním ř...

Načteno

edesky.cz/d/4555536

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz