« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - OOP, STANOVENÍ MÚ - Česká, administrativní budova, 32bau

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Česká, administrativní budova, 32bau situace
11.50
<br> 6.00
<br> B.D.A.1
+-0 = 297,90
<br> 297
<br> 274,0 m2
<br> 265,8 m2
<br> 271,0 m2
<br> 406,7 m2
<br> R.D.F.1
+-0 = 298,70
<br> R.D.B.5
+-0 = 298,20
<br> R.D.B.4
+-0 = 298,10
<br> R.D.B.3
+-0 = 298,00
<br> R.D.B.2
+-0 = 297,90
<br> R.D.B.1
+-0 = 297,80
<br> 29 6,4 5
<br> 297,25
<br> 297,15
29 6,4 5
<br> 2 95,85
<br> 295,95
<br> 2 96,80
<br> 297,00
<br> 295,75
2 96,90
<br> 2 96,75
<br> 296,90
<br> 297,20
<br> 286,0 m2
<br> Š S 1 6
<br> Šs
<br> Šd
<br> Šs
<br> Šd
Šs
<br> Šd
Šs
<br> Š S4
<br> Š D 6
<br> L4
<br> Šs
<br> Šd
Šs
<br> Šs
<br> ŠD 5
L 3
<br> L2
<br> L1 H
H1
<br> VŠ2
<br> VŠ
<br> VŠ
<br> VŠ
<br> VŠ
<br> VŠ
<br> VŠ
<br> RN
<br> RN
<br> Hst <.>
<br> Šd
<br> ŠD4 ŠS2
<br> ŠS1
<br> ŠD3
<br> ŠS 3
2 96,65
<br> (29 5,0 3)
<br> D N 30 0
<br> ( 293,66 )
296,56
<br> H4
<br> "V.1
" L IT I
<br> NA D
N 150
<br> "D.1
" D N5
<br> 00_ 7
<.> 60%
<br> "S.1
" D N3
<br> 00_8
<.> 60%
<br> ŠD2
<br> SR4
22
<br> SR4
22
<br> HUP
<br> HUP
<br> HUP
<br> HUP
<br> HUP
<br> HUP
<br> HUP
<br> HUP
<br> "P.1 "
S T L P
<br> E í1 10
<br> "P.1 "
S T L P
<br> E í1 1
0
<br> 32/4
<br> 459
<br> 457
<br> 46
7/
<br> 1
<br> 30 432
<br> 453
<br> 451
<br> 447
<br> 445
<br> 441
<br> 438
<br> 442
<br> 32/35
<br> 32/8
<br> 29
<br> 66 1 /2 9
<br> 452
<br> 661/30
<br> 449
<br> 436
<br> 434
<br> 461
<br> 661/31
<br> 2004
<br> 2009
538
<br> 2003
<br> 2001 2023
<br> 539
<br> 2016
<br> 2024
<br> 2017
<br> 2229
<br> 2012
<br> 20112005
<br> 2006
<br> 2007
<br> 2008
<br> 4001
<br> asf <.>
ces
<br> ta
<br> ochr.tyč
<br> voda
<br> zábradlí
<br> PRIS
<br> PRIS
<br> B
R
<br> N
O
<br> 7.57
<br> 6.46
<br> 6.21
<br> 6.88
<br> 7.19
<br> 6.13
<br> 6.64
<br> 6.71
<br> 6.04
<br> 296.56
<br> 6.42
<br> 6.47
<br> 6.33
<br> 6.38
<br> 6.18
<br> 6.22
<br> 6.45
<br> 6.46
<br> 6.69
<br> 6.25
<br> 7.19
<br> 7.07
<br> 7.15
<br> 7.58
<br> 7.41
<br> 6.19
<br> 7.13
<br> 6.87
<br> 6.94
<br> 6.96
<br> 6.62
6.52
<br> 5.75
<br> 6.96
<br> 296.83
6.74
<br> 6.70
<br> 6.67
6.74
<br> 5.80
<br> 6.79
<br> 6.68
<br> 6.75
<br> 6.94 6.02
<br...
Česká, administrativní budova, 32bau 001 001
Ing.Vojtěch Vrabec
tel.+420 541 422 335
mob.+420 702 251 969
vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 4
počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
tel.: +420 541 422 335
e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/7302/21/OD
spis.zn.: S-MK/2471/21/OD
<br> datum: 22.3.2021
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Výroková část:
<br> Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
<br> úpravy na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně
<br> přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení §
<br> 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č 500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy v ustanovení § 77 odst.5 zákona o
<br> silničním provozu,zahájeném na základě návrhu právnické osoby bau32,spol.s r.o <.>,IČ: 27679853 <,>
<br> sídlo: Hybešova 209/8,Staré Brno,602 00 Brno (dále jen „navrhovatel“),po projednání podle
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ustanovení §
<br> 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie a po projednání s tímto dotčeným orgánem ve
<br> smyslu ustanovení § 172 odst.1 správního řádu <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> místní úpravu provozu
<br>
<br> v k.ú.Česká
<br> okres Brno-venkov,Jihomoravský kraj
<br>
<br> svislého a vodorovnéh...

Načteno

edesky.cz/d/4555531

Meta

Stavby   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz