« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - OOP, STANOVENÍ MÚ - Čebín, ul. Pod Zahradami, II. etapa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Čebín, ul Pod Zahradami, II etapa situace 2
\Io ŽŠ: „„ „Š „
<br> % ŠM 33
<br> mm 2% šči ší \ XŠŠ Ššczžšm „„moc N>Im>c>š_=_ __.změ ŠŠŠ? - až %
<br> 5; 5,2; _Ěš
<br> mší
<br> „_ŠŠ ŠŠŠ mmm; cv Š ŠŠŠ
<br> HRAD &;
<br> xogczž>om „„moc N>Im>©>š_=„ _.mšš Ši _agczŽm - %$; 3%
<br> SILNICE 11/555 77 WÍRÍÚTAH OBCÍ ČEBÍN
<br> &
Čebín, ul Pod Zahradami, II etapa situace 1
%
<br> ŠÍÝŠGTD ' Ští
<br> : $ _.š : ř > o „,\ N <> 2 > 94 o
<br> 'HÁJWVGVHHVZ GO-„EOVMWHWOMlNlJW
<br> íííír'z'n'íi
<br> % \,\Ýa % €*
<br> VdVl
<br> \ \
<br> ws wm.<.>
<br> mmm—mm: mmm L
<br> anmnmmnwm nmwm_ ; _
Čebín, ul Pod Zahradami, II etapa 002
Ing.Vojtěch Vrabec
tel.+420 541 422 335
mob.+420 702 251 969
vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 5
počet příloh: 2
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
tel.: +420 541 422 335
e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/7239/21/OD
spis.zn.: S-MK/282/21/OD
<br> datum: 19.3.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen
<br> „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
<br> úpravy na pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně
<br> přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení §
<br> 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č 500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy v ustanovení § 77 odst.5 zákona o
<br> silničním provozu,zahájeném na základě návrhu veřejnoprávní korporace Obec Čebín,IČ:
<br> 00281662,sídlo: Čebín 21,664 23 Čebín v zastoupení na základě plné moci fyzickou osobou Ing <.>
<br> XXXXX XXXXX,(dále jen
<br> „navrhovatel“),po projednání podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným
<br> orgánem,kterým je dle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie a po
<br> projednání s tímto dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 172 odst.1 správního řádu <,>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> místní úpravu provozu
<br> v k.ú.Čebín
<br> okres Brno-venkov,Jihomoravský...

Načteno

edesky.cz/d/4555530

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz