« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - OOP, STANOVENÍ PÚP - Cyklostezka Kuřim-Veverská Bítýška, stavba ostrůvku a výjezdy vozidel stavby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Cyklostezka Kuřim Veverská Bítýška, stavba ostrůvku a výjezdy vozidel stavby DIO
1
<br> 6
<br> t
<br> 1
<br> 6
<br> t
<br> I
I
/
3
<br> 8
<br> 6
<br> I
I
I
/
3
<br> 8
<br> 4
<br> 6
<br> I
I
/
3
<br> 8
<br> 6
<br> 1
<br> 6
<br> t
<br> 1
<br> 6
<br> t
<br> I
I
I
/
3
<br> 8
<br> 4
<br> 6
<br> v
o
z
o
v
k
a
<br> v
o
z
o
v
k
a
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> 020/2021
<br> 27.1.2021
<br> A3
<br> -
<br> 1
RDS
<br> F cs
XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> LEGENDA
<br> CYKLOSTEZKY
<br> KORIDOR PRO CHODCE
<br>
<br> 1
<br> 6
<br> t
<br> 1
<br> 6
<br> t
<br> I
I
/
3
<br> 8
<br> 6
<br> I
I
I
/
3
<br> 8
<br> 4
<br> 6
<br> I
I
/
3
<br> 8
<br> 6
<br> 1
<br> 6
<br> t
<br> 1
<br> 6
<br> t
<br> I
I
I
/
3
<br> 8
<br> 4
<br> 6
<br> v
o
z
o
v
k
a
<br> v
o
z
o
v
k
a
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> 020/2021
<br> 27.1.2021
<br> A3
<br> -
<br> 2
RDS
<br> F cs
XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> LEGENDA
<br> CYKLOSTEZKY
<br> KORIDOR PRO CHODCE
<br>
<br> S
<br> i
<br> l
<br> n
<br> i
<br> c
<br> e
<br>
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 8
<br> 6
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> LEGENDA
<br> CYKLOSTEZKY
<br> 020/2021
<br> 27.1.2021
<br> A3
<br> -
<br> 3
RDS
<br> F cs
XXXXXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> S
<br> i
l
n
<br> i
c
<br> e
<br>
I
I
/
3
<br> 8
<br> 6
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> LEGENDA
<br> CYKLOSTEZKY
<br> 020/2021
<br> 27.1.2021
<br> A3
<br> -
<br> 4
RDS
<br> F cs
XXXXXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> S
<br> i
<br> l
<br> n
<br> i
<br> c
<br> e
<br>
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 8
<br> 6
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> LEGENDA
<br> CYKLOSTEZKY
<br> 020/2021
<br> 27.1.2021
<br> A3
<br> -
<br> 5
RDS
<br> F cs
XXXXXXXX XXXXXXXX
Cyklostezka Kuřim Veverská Bítýška, stavba ostrůvku a výjezdy vozidel stavby 001 001
Ing.Vojtěch Vrabec
tel.+420 541 422 335
mob.+420 702 251 969
vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
tel.: +420 541 422 335
e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/7044/21/OD
spis.zn.: S-MK/5068/21/OD
<br> datum: 17.3.2021
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Výroková část:
<br> Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy na pozemních
<br> komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných účelových
<br> komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy postupem v souladu s ustanovením
<br> § 171 a následné části šesté zákona č 500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“)
<br> a podle zvláštní úpravy v ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,zahájeném na základě
<br> návrhu právnické osoby PORR a.s <.>,IČ: 43005560,sídlo: Dubečská 3238/36,Strašnice,100 00 Praha
<br> 10 zastoupené na základě plné moci právnickou osobou GEFAB CS,spol.s r.o <.>,IČ: 41602901,sídlo:
<br> Švédská 324/5,Tuřany,620 00 Brno (dále jen „navrhovatel“),po projednání podle ustanovení § 77 odst <.>
<br> 3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu policie a po projednání s tímto dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 172 odst.1
<br> správního řádu <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním p...

Načteno

edesky.cz/d/4555526

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz