« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - OZNÁMENÍ O NÁVRHU OOP, STANOVENÍ MÚ - Čebín, ul. Na Véjezdě - oprava komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Čebín, ul Na Véjezdě oprava komunikace situace
3
<.>
5
<br> R
<br> 8
<br> R
<br> 4
<br> 3
<.>
5
<br> 3
<br> <.>
<br> 5
<br> 3
<br> 3
<br> 3
<br> <.>
<br> 5
<br> R
4
0
<br> R
<br> 3
<br> 7
<br> <.>
7
<br> 5
<br> R
<br> 4
<br> 0
<br> R
<br> 4
<br> 0
<br> R
<br> 4
<br> 0
<br> R
<br> 4
<br> 0
<br> R
<br> 4
<br> 1
<br> <.>
<br> 9
<br> R
<br> 3
<br> 8
<br> <.>
<br> 4
<br> 6
<.>
9
6
<br> 6
<.>
9
7
<br> 8
0
<br> 6
5
<br> 3
<.>
4
8
<br> 3
<.>
4
8
<br> P
<br> 4
<br> I
<br> Z
<br> 5
<br> b
<br> I
<br> Z
<br> 5
<br> a
<br> P
<br> 2
<br> B
<br> 1
<br> 1
<br> B
1
1
<br> I
P
<br>
1
0
a
<br> c
e
n
t
r
u
m
<br> o
b
c
e
<br> c
<br> e
<br> n
<br> t
<br> r
<br> u
<br> m
<br> o
<br> b
<br> c
<br> e
<br> 2
<br> <.>
<br> 8
<br> 2
<br> <.>
<br> 8
<br> 0
<br> <.>
<br> 2
<br> 5
<br> B
2
<br> I
<br> P
<br> 4
<br> b
<br> B
<br> 2
4
b
<br> K
<br> O
<br> M
<br> U
<br> N
<br> I
<br> K
<br> A
<br> C
<br> E
<br> 3
<.>
5
<br> 3
<.>
5
<br> 3
<br> <.>
<br> 4
<br> 5
<br> 3
<br> <.>
<br> 6
<br> 2
<br> 3
<br> <.>
<br> 3
<br> 8
<br> 3
<br> 0
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> a
<br> 3
<br> 30
<br> 3
<.>
5
<br> 3
<br> <.>
5
<br> 3
<.>
5
<br> 3
<br> <.>
<br> 3
<br> 5
<br> 2
<br> <.>
<br> 8
<br> 0
<br> 2
<br> <.>
<br> 8
<br> 0
<br> 0
<br> <.>
<br> 3
<br> 0
<br> 1
<br> <.>
<br> 5
<br> 5
<.>
3
1
<br> IP4b
<br> Legenda:
<br> D
<br> V
Čebín, ul Na Véjezdě oprava komunikace 002 001
Ing.Vojtěch Vrabec
tel.+420 541 422 335
mob.+420 702 251 969
vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
tel.: +420 541 422 335
e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/6032/21/OD
spis.zn.: S-MK/2179/21/OD
<br> datum: 05.03.2021
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy na
<br> pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim,na základě písemného podnětu
<br> veřejnoprávní korporace Obec Čebín,IČ: 00281662,sídlo: Čebín 21,664 23 Čebín (dále jen
<br> „navrhovatel“) ze dne 05.01.2021,zahájil řízení z moci úřední o opatření obecné povahy podle obecné
<br> úpravy § 171 a následujících části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o
<br> silničním provozu ve věci
<br>
<br> stanovení místní úpravy provozu
<br>
<br> svislého dopravního značení na silnici III/38529 v km cca 5,580 dle provozního staničení silnice <,>
<br> na místní komunikaci označenou dle pasportu místních komunikací obce Čebín 11c na parc.č <.>
<br> 2484/14 k.ú.Čebín,na účelové komunikaci označenou dle pasportu místních komunikací obce
<br> Čebín U4 na parc.č.2484/14,2467 k.ú.Čebín <,>
<br>
<br> z důvodu doplnění a úprav dopravního značení po dokončení stavby „Čebín – Na Véjezdě – oprava
<br> místní komunikace“ <,>
<br>
...

Načteno

edesky.cz/d/4555522

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz