« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sčítání lidu, domů a bytů 2021
-.-í
<br> Sčítání lidu,domů a bytů
<br> OZNÁMENÍ
<br> Českého statistického úřadu ze dne 9.2.2021
<br> www.scitani.cz
<br> o KONÁNÍ SČÍTÁNÍ unu,DoMů A BYTÚ v ROCE 2021 v ČESKÉ REPUBLICE
<br> Podle zákona č.332/2020 Sb <.>,o sčítání lidu,domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č.89/1995 Sb <.>,o státní statistické službě,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon") bude na celém území České republi- ky přistoupeno ke sčítání lidu,domů a bytů (dále jen „sčítání" ) <.>
<br> Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26.března 2021 na sobotu 27.března 2021.Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje.Sčítání je primárně navrženo jako online,tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.Sčítání podléhá:
<br> a) každá fyzická osoba,která má v rozhodný okamžik na území Ceské republiky trvalý pobyt nebo přechod- ný pobyt nad 90 dnů,nebo které byl na území Ceské
<br> republiky udělen azyl,doplňková ochrana nebo do- časná ochrana <,>
<br> b) každá další fyzická osoba,která je na Území České republiky v rozhodný okamžik přítomna <,>
<br> c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený) <.>
<br> Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů (například turisté),a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity <.>
<br> Sčítání organizuje,řídí,koordinuje a jeho přípravu,pro- vedení,zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje Český statistický Úřad (dále jen „Úřad").Úřad pro potřeby sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy podle paragrafu 7 zákona.Na přípravě a provedení sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně <.>
<br> Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nej- později 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem tento dokument,seznam standardních sčítacích obvodů v obci včetně jejich vymezení a jména,příjmení a čísla průkazů sčítacích komisařů,kteří budou v jednotlivých sčíta...

Načteno

edesky.cz/d/4555520

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz