« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Mimořádné opatření o nutnosti použití ochranných prostředků dýchacích cest

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22 02 2021 Nošení respirátorů
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 12
<br> Praha 22.února 2021
<br> Č.j.: MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN
<br> *MZDRX01ELNH4*
MZDRX01ELNH4
<br>
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
<br> I <.>
<br> 1.Všem osobám se s účinností ode dne 25.února 2021 od 00:00 hod.do odvolání
<br> tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků
dýchacích cest (nos,ústa),kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez
výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky
(pro výrobek),včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem
(např.FFP2/KN 95),zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN
14683+AC,které brání šíření kapének,a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb,mimo bydliště nebo místo ubytování
<br> (např.hotelový pokoj) <,>
b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,kde
<br> dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených
od sebe méně než 2 metry,nejedná-li se výlučně o členy domácnosti <.>
<br> Ve výjimečných případech,kdy je nezbytné,aby žák nebo student při výuce viděl na ústa
učitele,je možné,aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný
štít,a to za podmínky,že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů <.>
<br>
2.Všem osobám se s účinností ode dne 25.února 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto
<br> mimořádné...

Načteno

edesky.cz/d/4555518

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz