« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Záměr - výpůjčka pozemku parc. č. 2003, k.ú. Kuřim

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha A situace
+ _L———————'— '.Q PRILOHA A 1998/1 19—97 1999 o—.2002/1 2001/1 $ „ 9 2001/2
<br> 0— 2004/1
Záměr DDM výpůjčka pozemku parc č 2003, k ú Kuřim, v r
Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br>
Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku
na základě zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
<br>
<br>
Město Kuřim vyhlašuje
<br>
<br> záměr na výpůjčku pozemku parc.č.2003 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
<br> 208 m2,k.ú.Kuřim,ve prospěch organizace Dům dětí a mládeže Kuřim,příspěvková
<br> organizace,se sídlem Jungmannova 1084/1,664 34 Kuřim,IČ 44946881,na dobu
<br> určitou – do 31.03.2026 <.>
<br>
<br>
<br>
V Kuřimi dne 14.01.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,v.r <.>
starosta
<br>
Vyvěšeno: 14.01.2021
<br> Sňato:
<br>
<br> Poučení: dle § 39 zák.128/2000 Sb <.>,o obcích se může k záměrům obce vyjádřit každý a předložit své
nabídky.Musí tak učinit písemně,a to nejpozději do 29.01.2021 do 14:00 hod.na podatelně MěÚ
Kuřim,Jungmannova 968/75,Kuřim <.>

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz