« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Informace - komunální odpad

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace komunální odpad
Na základě četných dotazů MěÚ Kuřim sděluje následující základní informace k místnímu poplatku za
<br> provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
<br> odpadů:
<br>
<br> - základní sazba na poplatníka s trvalým pobytem je ve výši 550 Kč
<br> - splatnost poplatku je vždy k datu 31.12 <.>
<br> - poplatníkům ve věku 70 let a starším je poskytována úleva (sleva) ve výši 60 Kč <.>
<br> V září roku 2020 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi novelu vyhlášky,ve které je od října nově
<br> zpoplatněno vlastnictví nemovitosti,kde není hlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu <.>
<br> Sazba tohoto poplatku je 550 Kč,za rok 2020 je nutno uhradit poměrnou část ve výši 138 Kč
<br> (poplatník ve věku 70 let a starší hradí poměrnou část ve výši 123 Kč) <.>
<br> Vlastníci nemovitostí v Kuřimi,kde není hlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu,jsou povinni
<br> ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti.K tomu je určen formulář na adrese
<br> www.kurim.cz/odpad - Přiznání k MP za KO,vlastník nemovitosti.Tento formulář je potřeba vyplnit a
<br> odeslat na e-mail - oplatkova@kurim.cz.Na výše uvedeném odkazu je k seznámení i úplné znění
<br> aktuálně platné vyhlášky a další potřebné informace <.>
<br> Poplatek je možné uhradit bezhotovostně na č.účtu 19-22824641/0100,variabilní symbol = rodné
<br> číslo vlastníka nemovitosti,dále složenkou nebo na pokladně Městského úřadu Kuřim <.>

Načteno

edesky.cz/d/4404815

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz