« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Nařízení pracovní povinnosti - studenti zdravotnických škol

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení pracovní povinnosti studenti 05 01 2021
HEJTMAN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br> Žerotínovo nám.3,601 82 Brno
<br> Č.j.: JlVlK 128/2021 Sp.zn.: 5 -JIVIK 128/2021 Brno 05.01.2021
<br> ROZHODNUTÍ
<br> hejtmana Jihomoravského kraje
<br> a nařízení pracovní povinnosti
<br> Za použití zmocnění dle ust.& 14 odst.6 a podle ust.& 14 odst.4 písm.a) zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon"),a v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným usnesením vlády ČR ze dne 30.09.2020 č.957 pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CDV-2) na území České republiky
<br> nařizují pracovní povinnost
<br> vvi
<br> žákům a studentům posledních ročníků denní formy studia oborů vzdělání na vysz—u odborné škole nebo střední zdravotnické škole nacházejícím se na ůzemíJihomoravského kraje a připravujícím se na nelékařské zdravotnické povolání podle zákona č.96/2004 Sb <.>,o podmínkách získávání a uznávánízpůsobilosti !( výkonu nelékařských zdravotnických povolání a kvýkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních),ve znění pozdějších předpisů,a to k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb,počínaje dnem 06.01.2021 do odvolání,nejdéle však po dobu trvání nouzového stavu,a
<br> ukládám
<br> všem
<br> - poskytovatelům zdravotnické záchranné služby,- poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče
<br> se sídlem na území Jihomoravského kraje v případě nezbytné potřeby využívat pracovní povinnost žáků a studentů,kterým byla pracovní povinnost nařízena <.>
<br> Subjekty,které pracovní povinnost žáků a studentů využijí,jsou nejprve povinny k rukám hejtmana Jihomoravského kraje doručit odůvodněný konkrétní požadavek,kde bude uveden požadovaný počet žáků a studentů včetnějejich studijního programu nebo oboru vzdělání,které k výkonu pracovní povin...

Načteno

edesky.cz/d/4404812

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz