« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 21.12.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sb237 20
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 237 Rozeslána dne 21.prosince 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 578.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 578
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 21.prosince 2020 č.1370
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) až e) a § 6 odst.1
písm.b) krizového zákona <.>
<br> Vláda
<br> I.nařizuje s účinností ode dne 22.prosince 2020 od 00:00 hod.všem poskytovatelům sociálních služeb <,>
poskytujícím sociální služby podle § 49 a 50 zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění
pozdějších předpisů,(domov pro seniory,domov se zvláštním režimem),aby v případě vycházky uživa-
telů mimo objekt nebo areál zařízení,ve kterém je poskytována sociální služba,a to po dobu trvání
nouzového stavu,byly splněny tyto podmínky:
<br> 1.vycházka bude umožněna za podmínky,že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do od-
dělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test,který
bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě ne-
gativních výsledků obou testů <,>
<br> 2.uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95;
<br> II.zrušuje ode dne 22.prosince 2020 od 00:00 hod.usnesení vlády ze dne 14.prosince 2020 č.1325 <,>
vyhlášené pod č.532/2020 Sb <.>,o změně krizovéh...

Načteno

edesky.cz/d/4404809

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz