« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán dílčího povodí Dyje 2021 –

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o oznámení koncepce PDP Dyje
Odbor posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> Praha dne 4.ledna 2021
Č.j.: MZP/2021/710/58
Vyřizuje: Mgr.Šamšulová
Tel.: 267 122 664
E-mail: Martina.Samsulova@mzp.cz
<br> Rozdělovník
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů,ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení
ke koncepci „Plán dílčího povodí Dyje 2021 – 2027“
<br> Jako příslušný úřad Vám v souladu s ustanovením § 10c odst.2 zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) zasíláme informaci o oznámení koncepce „Plán dílčího povodí Dyje 2021 – 2027“
(dále jen „oznámení koncepce“) zpracovaném podle přílohy č.7 k zákonu a sdělujeme Vám <,>
že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle ustanovení § 10c zákona <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst.2 zákona
o neprodlené zveřejnění informace o oznámení koncepce a o XXX,kdy a kde je možné
do oznámení koncepce nahlížet,na úředních deskách současně s upozorněním,že každý může
Ministerstvu životního prostředí,odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence,zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního dotčeného kraje <.>
Konkrétní datum bude zveřejněno v Informačním systému SEA.Doba zveřejnění je nejméně
15 dnů.Zároveň žádáme v souladu s ustanovením § 16 odst.2 zákona o bezodkladné zaslání
vyrozumění o dni vyvěšení informace na úřední desce.Toto vyrozumění zasílejte elektronicky
na e- mailovou adresu: Martina.Samsulova@mzp.cz <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky a dot...

Načteno

edesky.cz/d/4401317


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz