« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Vodovody_a_kanalizace_JMK_závěr

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

04 Vodovody a kanalizace JMK závěr zř2
IČ DIČ Telefon Fax E-mail Internet
708 88 337 CZ70888337 541 651 111 541 651 209 posta@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
<br>
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám.3,601 82 Brno
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> „Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017
s výhledem do roku 2050“ - závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 10d zákona
č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále také jen „krajský úřad“) jako věcně a místně
příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 20 písm.b) a § 22 písm.b) zákona č.100/2001
Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“)
obdržel dne 29.01.2019 doplněné oznámení Jihomoravského kraje,Žerotínovo náměstí
449/3,601 82 Brno,IČ 70888337,o koncepci „Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhledem do roku 2050“ <.>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení,shromáždil písemné
připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 10c zákona a podle
hledisek a měřítek uvedených v příloze č.8 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu
ustanovení § 10d zákona <.>
<br> Identifikační údaje:
Název koncepce: Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
<br> k roku 2017 s výhledem do roku 2050
Řešené území: Jihomoravský kraj
Předkladatel: Jihomoravský kraj,Žerotínovo náměstí 449/3,601 82 Brno <,>
<br> IČ 70888337
<br> Charakter koncepce:
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihomoravského kraje (PRVK JMK) je základním
plánovacím podkladem s cílem analyzovat podmínky pro ověření a zajištění budoucího stavu
vodohospodářské infrastruktury v kraji.PRVK JMK stanovuje základní postup optimálního
rozvoje zásobování pitnou vodou a od...

Načteno

edesky.cz/d/4401257


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz