« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Záměr - pronájem skladu v budově bez č.p./č.e. na parc. č. 1198 k. ú. Kuřim

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

A situace
Záměr2 nájem skladu PZ servis CZE s r o, v r
Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br>
Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku
na základě zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
<br>
<br>
Město Kuřim vyhlašuje
<br>
<br> záměr na pronájem prostoru sloužícího k podnikání,a to skladu o výměře 72,00 m2 <,>
<br> který se nachází na pozemku parc.č.1198,jehož součástí je budova skladu
<br> bez č.p./č.e <.>,k.ú.Kuřim,společnosti PZ servis CZE,s.r.o <.>,se sídlem
<br> Evropská 529/24,160 00 Praha 6 – Dejvice,IČ 27368939,na dobu určitou
<br> do 28.02.2021 za nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok <.>
<br>
<br>
<br> V Kuřimi dne 21.10.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,v.r <.>
starosta
<br>
Vyvěšeno: 21.10.2020
<br> Sňato:
<br>
<br> Poučení: dle § 39 zák.128/2000 Sb <.>,o obcích se může k záměrům obce vyjádřit každý a předložit své
nabídky.Musí tak učinit písemně,a to nejpozději do 5.11.2020 do 15:00 hod.na podatelně MěÚ
Kuřim,Jungmannova 968/75,Kuřim <.>

Načteno

edesky.cz/d/4231003

Meta

Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz