« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - OOP, STANOVENÍ MÚ - Kuřim, ul. Legionářská - reklamace, oprava povrchu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kuřim, ul Legionářská reklamace, oprava povrchu DIO
LEGIONÁŘSKÁ
<br> LEGION
ÁŘSKÁ
<br> TYR
ŠO
<br> V
A
<br> TIŠN
O
<br> V
SKÁ
<br> OT
EV
<br> ŘE
NÁ
<br> OT
EV
<br> ŘE
NÁ
<br> SM
ETA
<br> N
O
<br> V
A
<br> V
O
<br> JT
O
<br> V
A
<br> H
A
<br> V
LÍ
<br> Č
KO
<br> V
A
<br> FA
R
<br> SK
ÉH
<br> O
<br> ZA
H
<br> R
A
<br> D
N
<br> Í
<br> TŘEBÍZSKÉHO
<br> W
O
<br> LK
ER
<br> O
V
<br> A
<br> LEGION
ÁŘSKÁ
<br> LEGIONÁŘSKÁ
<br> 4
2
<br> 4
2
<br> Z4d
<br> LEGIONÁŘSKÁ
<br> NÁZEV VÝKRESU:
<br> STAVBA:
<br> KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BRNO-VENKOV KÚ: KUŘIM DATUM
<br> FORMÁT
<br> MĚŘÍTKO
<br> ÚČEL
<br> ČÍS.ZAKÁZKY
<br> ARCHIVNÍ ČÍS <.>
<br> ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY
<br> VEDOUCÍ PROJEKTANT
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
<br> VYPRACOVAL
<br> KRESLIL
<br> KONTROLOVAL
<br> Bc.XXXXX XXXX
<br> Bc.XXXXX XXXX
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> X/XXXX
<br> RDS
<br> -----------
<br> POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE:
SÚS JMK,OBLAST SEVER:
<br> DOKA,s.r.o <.>
Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno
IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752
e-mail: info@dokadz.cz
www.dokadz.cz mob.: 603 881 905
<br> 5x A4
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> PDZ - XXX
<br> XXXX - XXX
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT BRNO-VENKOV:
<br> DOKA,s.r.o <.>,provozovna: Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno,IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752,e-mail: info@dokadz.cz,www.dokadz.cz,mob.: 603 881 905
<br> S
<br> MĚSTO KUŘIM:
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> KO
UT
<br> Ú
V
<br> O
Z
<br> H
U
<br> SO
V
<br> A
<br> Kuřim,ul.Legionářská - oprava povrchu
(reklamace)
<br> m
in
<br> 3 m
<br> 386
<br> 385 TIŠNOV
<br> BLANSKO
<br> SVITAVY
<br> 4,2
<br> M
IM
<br> O
<br>
L
IN
<br> K
O
<br> V
Ý
<br> B
U
<br> S
<,>
<br> V
O
<br> Z
ID
<br> L
A
<br> S
P
<br> O
V
<br> O
L
<br> E
N
<br> ÍM
S
<br> T
A
<br> V
B
<br> Y
A
<br> N
A
<br> P
O
<br> V
O
<br> L
E
<br> N
Í
<br> M
U
<br> K
U
<br> Ř
IM
<br> S
<br> XXXX XXXXX
<br> Kuřim,ul.Legionářská - oprava povrchu
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ LEGENDA:
<br> B21a
<br> - TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> - PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
OSAZENO DLE T...
Kuřim, ul Legionářská reklamace, oprava povrchu 001 001
Ing.Vojtěch Vrabec
tel.+420 541 422 335
mob.+420 702 251 969
vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 4
počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
tel.: +420 541 422 335
e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/19451/20/OD
spis.zn.: S-MK/19444/20/OD
<br> datum: 02.10.2020
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Výroková část:
<br> Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy na
<br> pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení § 77 odst.1
<br> písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy postupem v
<br> souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č 500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném
<br> znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy v ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním
<br> provozu,zahájeném na základě návrhu právnické osoby EUROVIA CS,a.s <.>,IČ: 45274924,sídlo: U
<br> Michelského lesa 1581/2,Michle,140 00 Praha 4 (dále jen „navrhovatel“),po projednání podle
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ustanovení §
<br> 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie a po projednání s tímto dotčeným orgánem ve
<br> smyslu ustanovení § 172 odst.1 správního řádu <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravu provozu
<br>
<br> v k.ú.: Kuřim,okres Brno-venkov,Jihomoravský kraj
<br> na komunikaci: siln...

Načteno

edesky.cz/d/4213482

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz