« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Antonić, Tomanová
Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br>
<br>
Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku
na základě zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
<br>
<br>
Město Kuřim vyhlašuje
<br>
<br>
<br>
<br>
záměr na pronájem části pozemku parc.č.3473/10 v k.ú.Kuřim o výměře 53 m2
panu Jovo Antonićovi,bytem Brno od 01.11.2020 za cenu ve výši 265 Kč
(5 Kč/m2/rok) s roční valorizací,na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou <.>
<br>
záměr na pronájem části pozemku parc.č.1138/1 v k.ú.Kuřim o výměře 210 m2 a
části pozemku parc.č.519/1 v k.ú.Kuřim o výměře 90 m2 paní Ing.Janě Tomanové <,>
bytem Kuřim,od 01.11.2020 za cenu ve výši 1.625 Kč (25 Kč/m2/rok + 1,5 Kč/m2/rok)
s roční valorizací,na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou <.>
<br>
<br> V Kuřimi dne 1.10.2020
<br>
<br>
<br> Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX v.r <.>
starosta
<br>
<br>
Vyvěšeno: 1.10.2020
<br> Sňato:
<br>
<br>
<br>
<br> Poučení: dle § 39 zák.128/2000 Sb <.>,o obcích se může k záměrům obce vyjádřit každý a předložit své
nabídky.Musí tak učinit písemně,a to nejpozději do 16.10.2020 na podatelně MěÚ Kuřim <,>
Jungmannova 968/75,Kuřim <.>

Načteno

edesky.cz/d/4213479


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz