« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - OOP, STANOVENÍ MÚ - Lelekovice, Za Zahradami, úprava zóny + částečné zjednosměrnění

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Lelekovice, Za Zahradami, úprava zóny částečné zjednosměrnění situace DZ
LELEKOVJCE,„,3.DOPLNEK PASPORTU DOPRAVNIHO ZNACENI
<br> |P4b Z 99 |28a(BZ
<br> % $<
<br> Legenda dopravní značky: - ve správě SÚS.stávající — beze změny.navržené / změna O odstraněné - ve správě obce.stávající — beze změny.navržené / změna
<br> O odstraněné komunikace:
<br> _ krajská _ místní _ účelová _ chodník
<br> ZPRACOVATEL VERTIGIA s.r.o.HRNČÍŘSKÁ 15 602 na BRNO
<br> VLADWHŘ XXXXXXX XXXXX XXXXX Ing VLADWHŘ OTEVŘEL
<br> \NVESTOR ZAKÁZKY
<br> OBEC LELEKOVICE
<br> obch od©verhg|a cz
<br> NÁZEV ZAKÁZKY DATUM 5.4.2020
<br> 3.DQPLNĚK PASPORTU DOPRAVNÍHO v * ZNACENI v OBCI LELEKOVICE ZAK/WC ZK20-006 OBSAH VÝKRESU MĚŘÍTKO VÝKRES Č
<br> NÁVRHOVÝSTAV[lZ.-SWUACE 12m0 2
Lelekovice, Za Zahradami, úprava zóny částečné zjednosměrnění 001 001
Ing.Vojtěch Vrabec
tel.+420 541 422 335
mob.+420 702 251 969
vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 4
počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
tel.: +420 541 422 335
e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/14418/20/OD
spis.zn.: S-MK/8405/20/OD
<br> datum: 21.7.2020
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Výroková část:
<br> Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy na
<br> pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení § 77 odst.1
<br> písm.c) zákona o silničním provozu,v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy postupem v
<br> souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č 500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném
<br> znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy v ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním
<br> provozu,zahájeném na základě návrhu veřejnoprávní korporace Obec Lelekovice,Hlavní 75/7,664
<br> 31 Lelekovice,IČ: 00281999 (dále jen „navrhovatel“),po projednání podle ustanovení § 77 odst.3
<br> zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ustanovení § 77 odst.2 písm.b)
<br> zákona o silničním provozu policie a po projednání s tímto dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení §
<br> 172 odst.1 správního řádu <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> podle ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> místní úpravu provozu
<br>
<br> v k.ú.Lelekovice
<br> okres Brno-venkov,Jihomoravský kraj
<br>
<br> svislého dopravního značení na míst...

Načteno

edesky.cz/d/4048982

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz