« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku - zahrádka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr červenec 2020 parcela 3660 1
Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br>
<br>
<br> Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku podle § 39
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) a v souladu s usnesením
<br> Rady města Kuřimi č.63/2019 ze dne 13.2.2019
<br>
<br> Město Kuřim vyhlašuje
<br>
<br>
 záměr propachtovat část pozemku parc.č.3660/1 k.ú.Kuřim o výměře 237 m2 –
zahrádka v lokalitě „stará Tišnovka“ v Kuřimi na dobu určitou od 1.9.2020 do
31.12.2020 za pachtovné ve výši 2 Kč/m2/rok Anetě Baxové,bytem Kuřim <.>
<br>
<br>
V Kuřimi dne 30.7.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX v.r <.>
vedoucí odboru
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno: 30.7.2020
<br> Sňato:
<br>
<br>
Vyvěšeno do: 14.8.2020
<br> Poučení: dle § 39 zák.128/2000 Sb <.>,o obcích se může k záměrům obce vyjádřit každý
a předložit své nabídky <.>

Načteno

edesky.cz/d/4040730

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz