« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - dne 31.8.2020 od 7:30 hod do 12:30 hod Původně oznámená vypnutá oblast: vypnuta bude trafostanice U Stadionu a z ní napájené odběry - stadion , plavecký stadion, poliklinika č.p.982, Blanenská č.p.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

eon zruseni oznameni 31082020
E.ON Distribuce,a.s <.>
<br> F.A.Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice
www.eon.cz
<br> info@eon.cz
<br> Naše značka
200350002
<br> Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích <,>
oddíl B <.>,vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400
<br> 1 / 2
<br> E.ON Distribuce a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,370 01 České Budějovice
<br> České Budějovice,28.07.2020
<br> Věc: Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Dobrý den <,>
<br> oznamujeme Vám,že z důvodu neuskutečnění plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy nebude přerušena dodávka elektrické energie
v katastru Vaší obce/Vašeho města tak,jak jsme Vás informovali naším
oznámením zn.200350002 <.>
Rozsah původně oznámeného přerušení dodávky elektrické energie je
uveden v příloze <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost,a prosíme Vás
o umístění obsahu oznámení,které je v příloze tohoto dopisu na úřední
desku městského / obecního úřadu,případně o zprostředkování obsahu
oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým <.>
Předem děkujeme za Váš vstřícný přístup <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> E.ON Distribuce.a.s <.>
<br>
<br> 2 / 2
<br> Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu neuskutečnění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí <,>
oprav,údržbových a revizních prací - nebude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne
31.08.2020
<br>
od 07:30
<br>
do 31.08.2020
<br>
12:30
<br> Obec
Kuřim
<br> Část obce
Kuřim
<br> Původně oznámená vypnutá oblast:
vypnuta bude trafostanice U Stadionu a z ní napájené odběry - stadion,plavecký stadion <,>
poliklinika č.p.982,Blanenská č.p.1769
<br> Společnost E.ON Distribuce,a.s.jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst.(3) písmeno c) bod 5 zákona č <.>
458/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).Žádám...
eon oznameni 31082020
E.ON Distribuce,a.s <.>
<br> F.A.Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice
www.eon.cz
<br> info@eon.cz
<br> Naše značka
200350002
<br> Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích <,>
oddíl B <.>,vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400
<br> 1 / 2
<br> E.ON Distribuce a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,370 01 České Budějovice
<br> České Budějovice,24.07.2020
<br> Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Dovolujeme si Vás upozornit,že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude
z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně
přerušit dodávku elektrické energie.Rozsah přerušení dodávky elektřiny
naleznete v příloze tohoto dopisu <.>
<br> E.ON Distribuce,a.s.je povinna oznamovat podle ustanovení § 25,odst.5
zákona č.458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon) započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny
způsobem v místě obvyklým,nejméně však 15 dnů předem <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost,a prosíme Vás
o umístění obsahu oznámení,které je v příloze tohoto dopisu na úřední
desku městského / obecního úřadu,případně o zprostředkování obsahu
oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým,nejpozději 15
dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> E.ON Distribuce.a.s <.>
<br>
<br> 2 / 2
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,oprav <,>
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne
31.08.2020
<br>
od 07:30
<br>
do 31.08.2020
<br>
12:30
<br> Obec
Kuřim
<br> Část obce
Kuřim
<br> Vypnutá oblast:
vypnuta bude trafostanice U Stadionu a z ní napájené odběry - stadion,plavecký stadion <,>
poliklinika č.p.982,Blanenská č.p.1769
<br> Společnost E.ON Distribuce,a...

Načteno

edesky.cz/d/4039663

Meta

Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz