« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Veřejná vyhláška - komunální odpad 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška komunální odpad 2019
Magistrát města Brna Odbor životního prostředí B \ R | N | O |
<br> Oddělení spravy poplatku za komunální odpad
<br> SP.ZN.: 'v'YŘIZUJE: XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX.XX.XXXX (X.J.: Zpí5597rzoszs TELJE-MAIL: 542 174 304 ípokornastepanka©brno cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení 5 50 odst.1 zákona č.2802009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje.že
<br> Ode dne 05.03.2020 do dne 05.04.2020
<br> to v budově pracoviště správce daně.Šumavská 35.3.patro kancelář č.dveří 303
<br> ve dnech
<br> pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
<br> úterý od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 14:30 hodin
<br> středa od 8:00 (301700 hodín
<br> čtvrtek od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin
<br> pátek od 8:00 do 12:00 hodin
<br> zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpísný seznam č.2019f000144fHPS.jimž se v něm
<br> uvedeným poplatníkům stanovuíe místní poplatek za provoz systému shromažďování.sběru.přepravy,třídění.využíváni a odstraňování komunálních odpadů za období od 01.01.2019 do 31.12.2019 <.>
<br> ! <.>
<br> „' í,<.>,— "\ _; n' \
<br> v /
<br> —._._-'
<br> Štěpánka Pokorna' vedoucí referatu spravy poplatku
<br> POČET LISTÚ: 01
<br> Vyvěsít 30 dní!
<br> 'v'- | r.'.-'—'-1F_l\i-\jř.- : ;? ".? „fu - <.>
<br> Magistrát města Brna | Odbor Životního prostředí | Oddělení spravy poplatku za komunální odpad KOUHICÚVG 6? | 601 6? Brno | mvw brnocz

Načteno

edesky.cz/d/4039661

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz