« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - OOP, STANOVENÍ PÚP V ORP KUŘIM - Brno, ul. Blanenská – OPRAVA POVRCHU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Brno, Blanenská OPRAVA POVRCHU DIO
S
IL
<br> N
IC
<br> E
III/3
<br> 7
9
18
<br> S
IL
<br> N
IC
<br> E
I/4
<br> 3
<br> SILNICE III/37917
<br> DETAIL 2
<br> DETAIL 1
<br> IZ 4b
<br> BRNO
<br> KUŘ
IM
<br> BRN
O
<br> IS3
a
<br> IS3
c
<br> IS11
b
<br> JEH
NIC
<br> E
<br> IS
11
b
<br> JE
H
N
IC
<br> E
<br> LEKOVICE
VRANOV
OŘEŠÍN
<br> IS3a
IS3c
<br> IS11b
<br> JEHNICE
<br> SILNICE III/37918
ZA JENICEMI UZAVŘENA
<br> IS11a (3)
<br> 1,7 KM
<br> LE
LE
<br> KO
VIC
<br> E
<br> VR
AN
<br> OV
<br> 1
1
t
<br> LE
LE
<br> KO
VIC
<br> E
<br> DETAIL 3
<br> 11
t
<br> IS1
1bL
<br> EL
EK
<br> OV
ICE
<br> VR
AN
<br> OV
<br> VRANOV
<br> IS3a
<br> IS3c
<br> MOKRÁ HORA
<br> OŘEŠÍN
<br> JEHNICE
<br> DETAIL 1
<br> IS11b
<br> JEHNICE
<br> IS
3
b
<br> IS
3
d
<br> B
L
A
N
<br> S
K
O
<br> V
R
A
N
<br> O
V
<br> J
E
H
N
<br> IC
E
<br> IS11b
<br> JEHNICE
<br> SILNICE I
II/37917
<br> S
IL
<br> N
IC
<br> E
III/3
<br> 7
9
18
<br> 50
<br> 200 m
<br> 300 m
<br> 0 m
<br> DETAIL 2
<br> 30
<br> 100 m
<br> 70
<br> 400 m
<br> A15
<br> E3a "400m"
<br> 400m
<br> OSAD
IT 7 D
<br> NÍ
<br> PŘED
STAV
<br> BOU
<br> A PA
K
<br> ODST
RANI
<br> T
<br> 11t
<br> IS
11b
<br> Č
E
S
K
Á
<br> IS11
a
<br> MOS
T EV
<br>.Č.3
797-
<br> 1
<br> ZA
LEL
<br> EKO
VIC
<br> EMI
<br> OM
EZE
<br> N
<br> 11t
<br> JEDIN
NÉ
<br> VOZID
LO 20
<br> t
<br> STÁ
V <.>
<br> PŘE
CHO
<br> DNÉ
<br> ZNA
ČEN
<br> Í
<br> DOČ
ASN
<br> Ě
<br> ZNE
PLA
<br> TNĚ
NO
<br> PO
ZO
<br> R
<br> PR
ŮJ
<br> EZ
D
<br> PŘ
ES
<br> LE
LE
<br> KO
VI
<br> CE
P
<br> RO
<br> VO
ZI
<br> DL
A
<br> NA
D
<br> 20
t
<br> UZ
AV
<br> ŘE
N
<br> IP
22
<br> IS11b
<br> LELE
KOVIC
<br> E
<br> VRAN
OV
<br> IS11b
<br> LELEKOVICE
VRANOV
<br> LEL
EKO
<br> VICE
<br> VRA
NOV
<br> 11t
<br> DETAIL 2
<br> UZAVÍRANÝ
<br> ÚSEK
<br> 
<br> 
<br> 
<br> 
<br> SILNICE III/37918
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> DOČASNĚ ZRUŠENÉ
<br> MÍSTO UZAVÍRKY
<br> POZNÁMKA:
<br> - Umístění přechodného dopravního značení dle TP č.66 (Zásady pro označová...
Brno, Blanenská OPRAVA POVRCHU pdf 001 001
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor dopravy
<br> Jungmannova 968/75,664 34
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/12127/20/OD
Č.J.: MK/14123/20/OD/Vr
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Vrabec
TEL.: 541422335
E-MAIL: vrabec@kurim.cz
POČET STRAN: 3
DATUM: 16.7.2020
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Odbor dopravy Městského úřadu v Kuřimi,jako správní orgán příslušný podle § 77 odst.1 písm.c) a §
124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podal
<br> ZNAKOM s.r.o <.>,Zengrova 2694/4,Židenice,615 00 Brno,IČ: 26264641
<br> (dále jen "navrhovatel"),podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172
a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
opatřením obecné povahy
<br> s t a n o v u j e
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> komunikace: sil.č.III/37917 a sil.č.III/6401 v k.ú.Česká a k.ú.Lelekovice <,>
<br> rozsah dopravního značení a dopravního zařízení dle dodané dokumentace DIO <,>
<br> termín: 1.8.2020 – 15.8.2020
<br> Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace resp.uzavírce <,>
<br> důvod: v rámci stavební akce „Brno,ul.Blanenská – OPRAVA POVRCHU“
<br>
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,technickou
normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66 "Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích" <.>
<br> 2.Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení.Všechny
součásti dopravních značek (patka,sloupek,značka,uchycení) musí být schváleného typu <.>
<br> 3.Trvalé dopravní značení,které ...

Načteno

edesky.cz/d/4039651

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz