« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - OZNÁMENÍ O NÁVRHU OOP, STANOVENÍ MÚ - OBCHODNÍ GALERIE – ZAHRÁDKY KUŘM, SO 503.1 Parkoviště 01

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kuřim, FAMILY PARK ZAHRÁDKY parkoviště 01 situace
2
<br> x
<br> 2
<br> x
<br> LEGENDA:
<br> C.2.2.6
<br> Aut.: 1002374
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX
e - mail: stranianek@starha.eu
mob.: +420 777 853 072
<br> datum:
<br> stavba:
<br> obsah:
<br> vypracoval:
<br> investor:
<br> 7/18
<br> 01/20201.ETAPA
<br> atelier@atelier-dpk.cz
<br> tel.: 541240616
<br> 602 00 Brno
<br> Atelier DPK,s.r.o <.>
Kuřim, FAMILY PARK ZAHRÁDKY parkoviště 01 001 001
Ing.Vojtěch Vrabec
tel.+420 541 422 335
mob.+420 702 251 969
vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 ID DS: 5dhbqi2
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
tel.: +420 541 422 335
e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/12259/20/OD
spis.zn.: S-MK/10409/20/OD
<br> datum: 21.6.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy na
<br> pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim,na základě písemného podnětu
<br> právnické osoby OC Zahrádky,s.r.o <.>,Palackého třída 916/158,Královo Pole,612 00 Brno,IČ:
<br> 04745396 (dále jen „navrhovatel“) ze dne 25.5.2020,zahájil řízení z moci úřední o opatření obecné
<br> povahy podle obecné úpravy § 171 a následujících části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy § 77 odst.1 písm.c) a odst <.>
<br> 5 zákona o silničním provozu ve věci
<br>
<br> stanovení místní úpravy provozu
<br>
<br> svislého a vodorovného dopravního značení na veřejně přístupné účelové komunikaci v obci
<br> Kuřim na prac.č.2615/9,2617,2619,2620,2621,2622/1,2622/2,2622/3,2622/4,2623/2,2623/7 <,>
<br> 2623/3,2623/8 vše v k.ú.Kuřim
<br>
<br> z důvodu doplnění dopravního značení po dokončení stavby „OBCHODNÍ GALERIE – ZAHRÁDKY
<br> KUŘM,1.ETAPA,SO 503.1 Parkoviště 01,SO 505.1 Zpevněné plochy pochozí veřejnost – sever,So
<br> 503.3 Zásobovací dvůr“
<br>
<br> podle ...

Načteno

edesky.cz/d/3978654

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz