« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Záměr - pronájem části pozemku parc. č. 1822/1, k.ú. Kuřim

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha A situace VINUAR
Panama A
Záměr pronájem části pozemku parc č 1822 1, k ú Kuřim VINUAR
Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br>
Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku
na základě zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
<br>
<br>
Město Kuřim vyhlašuje
<br>
<br> záměr na pronájem části pozemku parc.č.1822/1 k.ú.Kuřim o výměře 49 m2
<br> za nájemné ve výši 6,70 Kč/m2/měs.společnosti VINUAR group s.r.o <.>,se sídlem
<br> Nádražní 1259/4,664 34 Kuřim,IČ 04172027,na dobu určitou od 9.7.2020
<br> do 30.9.2020 - dle Přílohy A <.>
<br>
<br>
<br> V Kuřimi dne 19.6.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,v.r <.>
starosta
<br>
Vyvěšeno: 19.6.2020
<br> Sňato:
<br>
<br> Poučení: dle § 39 zák.128/2000 Sb <.>,o obcích se může k záměrům obce vyjádřit každý a předložit své
nabídky.Musí tak učinit písemně,a to nejpozději do 7.7.2020 do 15:00 hod.na podatelně MěÚ
Kuřim,Jungmannova 968/75,Kuřim <.>

Načteno

edesky.cz/d/3978653

Meta

Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz