« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - VV - Oznámení o zrušení termínu veřejného projednání návrhu Změny č.2 a Změny č.3 Územního plánu Veverská Bítýška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20 06 15 VV Oznámení o zrušení veř proj, zm č 2 a č 3 ÚP Vev Bít
XXXXXXXXX XXXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> mob.+420 606 705 879
<br> bartos@radnice.kurim.cz 1
<br>
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR INVESTIČNÍ
<br> Váš dopis zn.:
<br> ze dne:
<br> naše zn.: MK/11886/20/OI
<br> vyřizuje: Ing.Indrová Vlasta
<br> tel.: +420 541422 310
<br> fax.: +420 541 230 633
<br> e-mail: indrova@kurim.cz
<br> datum: 15.6.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o zrušení termínu veřejného projednání
návrhu Změny č.2 a Změny č.3 Územního plánu Veverská Bítýška (dále
jen ÚP Veverská Bítýška)
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční,(dále jen pořizovatel) jako orgán obce příslušný dle ustanovení §
<br> 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále „stavební
<br> zákon“),v platném znění,který veřejnou vyhláškou č.j.MK/9751/20/OI ze dne 19.5.2020 oznámil
<br> konání veřejného projednání návrhu Změny č.2 a Změny č.3 ÚP Veverská Bítýška s termínem konání
<br> 24.6.2020 v 15,00 hod.ve Společenském centru v Kuřimi a dotčené orgány,sousední obce a Město
<br> Veverská Bítýška přizval pořizovatel jednotlivě přípisem č.j.MK/9755/20/OI ze dne 19.5.2020 <,>
<br> oznamuje,že
<br> na základě žádosti Města Veverská Bítýška se veřejné projednání dne 24.6.2020
<br>
RUŠÍ
<br>
MěÚ Kuřim,odbor investiční,jako pořizovatel ruší veřejné projednání návrhu Změny č.2 a Změny č.3
<br> ÚP Veverská Bítýška na základě žádosti Města Veverská Bítýška ze dne 12.6.2020,evidované pod
<br> č.j.MK/11811/20/OI a zaslaného výpisu usnesení č.44 Zastupitelstva města Veverská Bítýška ze dne
<br> 11.6.2020,kterým bylo schváleno pozastavení projednávání Změny č.2 a Změny č.3 ÚP Veverská
<br> Bítýška z důvodu probíhajícího schvalovacího procesu aktualizace Zásad územního rozvoje
<br> Jihomoravského kraje <.>
<br>
<br> Toto oznámení o zrušení termínu veřejného projednání veřejnou vyhláškou bude vyvěšeno na úřední
<br> desce a elektronické úřední desce...

Načteno

edesky.cz/d/3978646

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz