« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Záměr pronajmout nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmout nemovitou věc
Oznámení o záměru využití nemovitého majetku
na základě zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
<br>
<br>
<br>
Město Kuřim vyhlašuje
<br>
<br>
záměr pronajmout na dobu neurčitou společnosti Brněnské vodárny a kanalizace,a.s <.>,Pisárecká
555/1a,603 00 Brno,IČ: 46347275 (dále jen „BVK“) stavby inženýrských sítí:
<br>
<br>  Kuřim,vodovod
<br>
Inv.číslo: R535
Identifikace stavby: STAVBA-2019-007503 (7421/15/N)
Stavební povolení: č.j.MK/198/15/OSVO ze dne 15.1.2015,nabytí právní moci 4.3.2015
Kolaudační souhlas: č.j.MK/4908/19/OSŽP ze dne 4.4.2019,č.j.MK/6981/19/OSŽP,ze dne
16.4.2019
Název: Kuřim – vodovodní řad
Navýšení pořizovací ceny o: 39.526 Kč
Technický popis: materiál tvárná litina,průměr DN 80,délka 6,95m
<br> Umístění: pozemky p.č.2649/21,2648/1,2654/3 k.ú.Kuřim
Napojení: na stávající vodovodní řad DN 100 ve vlastnictví města Kuřimi,v pozemku p.č.2648/1 <,>
2654/3 k.ú.Kuřim
<br>
<br>  Kuřim,FAMILY PARK ZAHRÁDKY - vodovod
<br>
Inv.číslo: R535
Identifikace stavby: 2019_008367
Stavební povolení: č.j.MK/10746/18/OSŽP ze dne 19.6.2018 (nabytí právní moci 12.7.2018)
Kolaudační souhlas: MK/22888/19/OSŽP ze dne 19.12.2019
Název: Kuřim – vodovodní řad
Navýšení pořizovací ceny o: 148.050,- Kč
Technický popis: materiál tvárná litina,DN 100,dl.18,95 m
<br> Umístění: pozemek p.č.2615/1 k.ú.Kuřim
Napojení: na stávající vodovodní řad DN 100 ve vlastnictví města Kuřimi,v pozemku p.č.2615/1 k.ú <.>
Kuřim
<br>
<br>  Splašková kanalizace prodloužení ul.Brněnská
<br> Inv.číslo: R536
Název: Kuřim – kanalizační řad
Identifikace stavby: 5990/08/N
Stavební povolení: č.j.4418/výst/713/2005-Gi ze dne 13.6.2005
Kolaudační rozhodnutí: MK/1381/10/OSVO/Gi ze dne 24.5.2010
Navýšení pořizovací ceny o: 494 760,- Kč
Technický popis: Prodloužení splaškové stoky DN 300 v ul.Brněnská
<br>
<br>
ODBOR INVESTIČNÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
S1419267 – S1475967,obetonovaná kamenina DN 300,dl.113,85 m
Počet revizních šachet: 4 ks
<br> pozemky: p.č.1080/1,432/21,1078/2,k.ú.Kuřim
napojení: na stávaj...

Načteno

edesky.cz/d/3878167

Meta

Stavby   Stavební informace   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz