« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Fialka záměr
Město Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
<br>
<br>
Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku
na základě zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
<br>
<br>
Město Kuřim vyhlašuje
<br>
<br>
<br>
<br>
záměr na pronájem části pozemku parc.č.1457/2 v k.ú.Kuřim o výměře 43 m2
manželům Mgr.et Bc.Radku Fialkovi a Janě Fialkové,Kuřim,od 01.07.2020 za cenu
ve výši 1,50 Kč/m2/rok s roční valorizací,na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou <.>
<br>
<br>
<br>
V Kuřimi dne 14.5.2020
<br>
<br>
<br> Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX v.r <.>
starosta
<br>
<br>
Vyvěšeno: 14.5.2020
<br> Sňato:
<br>
<br>
<br>
<br> Poučení: dle § 39 zák.128/2000 Sb <.>,o obcích se může k záměrům obce vyjádřit každý a předložit své
nabídky.Musí tak učinit písemně,a to nejpozději do 29.5.2020 na podatelně MěÚ Kuřim <,>
Jungmannova 968/75,Kuřim <.>

Načteno

edesky.cz/d/3870057


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz