« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Veřejná vyhláška - úmrtí Antonín Pavelčík

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška úmrtí Antonín Pavelčík
Shodu s prvopisem potvrzuje Bc.Zuzana Smutná <.>
<br>
Číslo jednací: 35 Nc 10201/2020-42
<br>
<br>
VYHLÁŠKA
<br>
Okresní soud Brno-venkov v Brně rozhodl soudcem JUDr.Michalem Hoskovcem v
opatrovnické věci
<br> zemřelého XXXXXXX XXXXXXXX,narozený dne XX.X.XXXX
<br> posledně bytem Popkova 991/29,664 34 Kuřim
zastoupeného opatrovníkem pro řízení:
Mgr.Ivanem Nezvalem,advokátem
se sídlem Zelný trh 332/12,602 00 Brno
<br>
<br> za účasti
oznamovatele: město Kuřim
se sídlem Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br> o určení data smrti
<br>
<br> takto:
<br>
<br>
I.Soud vyzývá každého,kdo zná okolnosti,z nichž lze zjistit datum smrti XXXX XXXXXXXX
Pavelčíka,narozeného dne XX.X.XXXX,posledně bytem Popkova 991/29,664 34 Kuřim <,>
<br> nebo okolnosti,které by k takovému zjištění mohly vést,aby o nich podal ve lhůtě
<br> nejpozději do 1 měsíce od uveřejnění této vyhlášky písemnou zprávu přímo
<br> Okresnímu soudu Brno-venkov ke spisové značce: 35 Nc 10201/2020 <.>
<br> II.Lhůta k podání zprávy končí dnem: 11.6.2020 <.>
III.Nepřihlásí-li se nikdo a nedojde-li Okresnímu soudu Brno – venkov písemná zpráva <,>
<br> rozhodne soud po uplynutí uvedené lhůty,tj.po 11.6.2020 o určení data smrti Antonína
<br> Pavelčíka <.>
<br>
<br>
P o d s t a t n é o k o l n o s t i p ř í p a d u :
<br>
<br> Z podnětu matričního úřadu města Kuřim ze dne 6.3.2020 soud z úřední povinnosti zahájil
řízení (dle § 60 zákona č.292/2013 Sb <.>,o zvláštních řízeních soudních,dále XXX z.ř.s.) o určení
data smrti XXXX XXXXXXXX Pavelčíka,nar.XX.X.XXXX.Bylo zjištěno,že datum smrti bylo lékařem
stanoveno odhadem na den 14.2.2020 <.>
<br>
<br>
2 35 Nc 10201/2020
<br>
<br> Shodu s prvopisem potvrzuje Bc.Zuzana Smutná <.>
<br> Ze všech dosud provedených a dostupných informací však nebylo možno zjistit ani určit přesné
datum smrti výše jmenovaného <.>
<br>
Soud proto vyzývá každého,kdo zná okolnosti,ze kterých lze určit datum smrti Antonína
Pavelčíka,nechť tyto okolnosti sdělí ve stanovené lhůtě soudu <.>
<br>
Poučení:
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/3870051

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz