« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - OOP, STANOVENÍ PÚP - Kuřim, ul. Nad Záhořím - příp. vody a splaš. kan. pro p. č. 3204/149 k.ú. Kuřim

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kuřim, ul Nad Záhořím příp vody a splaš kan pro p č 3204 149 k ú Kuřim DIO
B
<br> 1
<br> S
<br> 7
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> S
<br> T
<br> A
<br> V
<br> B
<br> Y
<br> V
<br> O
<br> Z
<br> I
<br> D
<br> L
<br> A
<br> M
<br> I
<br> M
<br> O
<br> Z
<br> 2
<br> P
<br> O
<br> D
<br>
<br> S
<br> L
<br> A
<br> V
<br> I
<br> Č
<br> K
<br> O
<br> U
<br> N
<br> A
<br> D
<br>
<br> Z
<br> Á
<br> H
<br> O
<br> Ř
<br> Í
<br> M
<br> P
<br> O
<br> D
<br>
<br> S
<br> L
<br> A
<br> V
<br> I
<br> Č
<br> K
<br> O
<br> U
<br> P
<br> O
<br> D
<br>
<br> S
<br> L
<br> A
<br> V
<br> I
<br> Č
<br> K
<br> O
<br> U
<br> N
<br> A
<br> D
<br>
<br> Z
<br> Á
<br> H
<br> O
<br> Ř
<br> Í
<br> M
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> D
<br> A
<br> T
<br> U
<br> M
<br> B
<br> 2
<br> 8
<br> E
<br> 8
<br> a
<br> B
<br> 1
<br> S
<br> 7
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> S
<br> T
<br> A
<br> V
<br> B
<br> Y
<br> V
<br> O
<br> Z
<br> I
<br> D
<br> L
<br> A
<br> M
<br> I
<br> M
<br> O
<br> Z
<br> 2
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> D
<br> A
<br> T
<br> U
<br> M
<br> B
<br> 2
<br> 8
<br> E
<br> 8
<br> c
<br> I
<br> S
<br> 1
<br> 1
<br> c
<br> I
<br> S
<br> 1
<br> 1
<br> c
<br> I
<br> S
<br> 1
<br> 1
<br> a
<br> U
<br> Z
<br> A
<br> V
<br> Ř
<br> E
<br> N
<br> A
<br> I
<br> S
<br> 1
<br> 1
<br> a
<br> Z
<br> Á
<br> H
<br> O
<br> Ř
<br> Í
<br> M
<br> U
<br> L
<br> I
<br> C
<br> E
<br>
<br> N
<br> A
<br> D
<br> U
<br> Z
<br> A
<br> V
<br> Ř
<br> E
<br> N
<br> A
<br> Z
<br> Á
<br> H
<br> O
<br> Ř
<br> Í
<br> M
<br> P
<br> 2
<br> I
<br> Z
<br> 5
<br> a
<br> I
<br> Z
<br> 5
<br> b
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> a
<br> 3
<br> 0
<br> I
<br> Z
<br> 5
<br> a
<br> I
<br> Z
<br> 5
<br> b
<br> U
<br> L
<br> I
<br> C
<br> E
<br>
<br> N
<br> A
<br> D
<br> I
<br> S
<br> 1
<br> 1
<br> c
<br> I
<br> P
<br> 1
<br> 0
<br> a
<br> I
<br> P
<br> 1
<br> 0
<br> a
<br> KUŘIM
<br> VYPRACOVAL:
<br> KONTROLOVAL: DATUM:
<br> NÁZEV VÝKRESU:
<br> POZNÁMKA:
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> XXXX/XX
<br> ČÍSLO VÝKRESU:
<br> STUPEŇ:
<br> dopravní značení
<br> DoZBos s.r.o <.>
<br> XXXXXXX XXXXXX XX
<br> XXX XX Boskovice
<br> Tel.: 723 660 675
<br> E-ma...
Kuřim, ul Nad Záhořím příp vody a splaš kan pro p č 3204 149 k ú Kuřim 001 001
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor dopravy
<br> Jungmannova 968/75,664 34
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/5750/20/OD
Č.J.: MK/8789/20/OD/Vr
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Vrabec
TEL.: 541422335
E-MAIL: vrabec@kurim.cz
POČET STRAN: 3
DATUM: 6.5.2020
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Odbor dopravy Městského úřadu v Kuřimi,jako správní orgán příslušný podle § 77 odst.1 písm.c) a §
124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu")
na návrh,který podal
<br> XXXXX XXXXX,PSČ XXX XX,Olomučany XXX,IČO: XXXXXXXX
<br> zastoupen na základě plné moci
<br> DoZBos s.r.o <.>,XXXXXXX XXXXXX XXXX/XX,XXX XX Boskovice,IČ: XXXXXXXX
<br> (dále jen "navrhovatel"),podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172
a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
opatřením obecné povahy
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> komunikace: místní komunikace ul.Nad Záhořím,ul.Skřičkova,ul.Pod Slavičkou Kuřim <,>
<br> rozsah dopravního značení a dopravního zařízení dle dodané dokumentace DIO <,>
<br> termín: 1.6.2020 – 10.6.2020 <,>
<br> skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace resp.uzavírky <,>
<br> důvod: realizace příp.vody a splaš.kan.pro p.č.3204/149 k.ú.Kuřim <.>
<br>
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,technickou
normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66 "Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích" <.>
<br> 2.Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení.Vše...

Načteno

edesky.cz/d/3870042

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz