« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení Finančního úřadu - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

FÚ veřejná vyhláška
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj V Brně
náměstí Svobody 4 dne
602 00 BRNO-STŘED
Čj.: 1784795/20/3000-11460-705400
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
ode dne 27.04.2020 do dne 27.05.2020
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou
zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz)
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br> po telefonické dohodě zpřístupněn k nahlédnutí
<br> hromadný předpisný seznam čj.1785560/20/3000-11460-705400 <,>
hromadný předpisný seznam čj.1785561/20/3000-11460-705400 <,>
<br> jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020 <.>
<br> Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst.2 daňového řádu),tj.ode dne,kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
č.1 pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-41,o umístění
spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních
pracovištích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji
č.7/2019 a na internetových stránkách Finanční správy České republiky
http://www.financnisprava.cz <.>
<br>
<br>
<br>
L.S.Ing.XXXXXX XXXXXXX
ředitel finančního úřadu
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
FÚ dopis
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
náměstí Svobody 4,602 00 Brno
<br>
<br>
<br>
Č.j.: 1810513/20/3000-11460-705400
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXX,Oddělení majetkových daní
Tel: (+ XXX) XXX XXX 140,(+ 420) 542 191 111
E-mail: Richard.Kunc@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: qdhny4c
<br>
<br>
K rukám starostů obcí v působnosti
Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
<br>
<br>
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <.>
<br> Před nedávnem jsme Vám oznamovali zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného
seznamu pro poplatníky přihlášené k placení daně prostřednictvím SIPO.Současně jsme žádali
o zveřejnění veřejné vyhlášky <.>
<br> Nyní si Vám dovolujeme oznámit,že ve dnech 27.4.– 27.5.2020 bude zpřístupněn k nahlédnutí
na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj další hromadný
předpisný seznam,a to ve dnech pondělí a středa,od 8:00 do 17:001,po předchozí telefonické
domluvě <.>
<br> Tento další hromadný předpisný seznam se týká poplatníků nepřihlášených k placení daně
prostřednictvím SIPO <.>
<br> Hromadným předpisným seznamem se stanovuje daň z nemovitých věcí poplatníkům,u nichž na
zdaňovací období roku 2020 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku,respektive oproti
částce dříve vypočtené v daňovém přiznání <.>
<br> Ke stanovení daně dvěma různými hromadnými předpisnými seznamy,zpřístupněnými
k nahlédnutí v různou dobu,přistupuje finanční správa z technických a organizačních důvodů.Na
jednu stranu je třeba zpracovat velké množství údajů z nových i dřívějších daňových přiznání <,>
a tedy daň stanovovat v nejzazším možném termínu vzhledem k splatnosti daně (proto 27.4.–
27.5.2020).Současně je nutné pro potřeby České pošty spojené se stržením prostředků na
úhradu daně přes SIPO předat data co nejdříve (proto byl první HPS zpřístupněn 9.4.– 11.5 <.>
2020) <.>
<br> V této souvislosti je Vám samostatnou zprávou zasílána veřejná vyhláška evidovaná pod č.j <.>
1784795/20/3000-11460-705400,kterou je obecní úřad povinen zveřejnit při...

Načteno

edesky.cz/d/3870033

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz