« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 31.3.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

352
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 31.března 2020 č.352
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu
s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro
území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve
smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.e) a § 6
odst.1 písm.b) krizového zákona <.>
<br>
Vláda
<br> zakazuje s účinností ode dne 2.dubna 2020 po dobu trvání nouzového stavu platnost
nařízení,kterým obec vymezuje oblasti obce,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich
určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXX XXXXX,v.r <.>
předseda vlády

Načteno

edesky.cz/d/3870018

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz