« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Střednědobý výhled rozpočtu města Kuřimi na období 2021-2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 2024 schválený
Střednědobý výhled rozpočtu města Kuřimi - 2021-2024
<br> v tis.Kč
<br> ř <.>
<br> Druhové třídění dle
<br> rozp.skladby
<br> Údaj 2021
<br> výhled
<br> 2022
<br> výhled
<br> 2023
<br> výhled
<br> 2024
<br> výhled
CELKEM
<br> 2021 - 2024
<br> 1 1+2+3+4 PŘÍJMY CELKEM 280 000 285 600 291 300 297 200 1 154 100
<br> 2 5+6 VÝDAJE CELKEM 185 000 190 600 196 300 202 200 774 100
<br> 3 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 95 000 95 000 95 000 95 000 380 000
<br> 4 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000
<br> úvěr od Komerční banky v celkové výši 150 mil.Kč poslední splátka v roce 2034
<br> 5 rozvaha Dlouhodobé závazky 127 500 117 500 107 500 97 500
<br> 6 rozvaha Dlouhodobé pohledávky 1 350 1 350 1 350 1 350
<br> 7 *
<br> Zbývá na cíle,včetně reprodukce majetku,po úhradě
<br> přijatých závazků (bez rezerv,přijatých úvěrů,investičních
<br> dotací a kapitálových příjmů)
85 000 85 000 85 000 85 000 340 000
<br> Střednědobý výhled rozpočtu města Kuřimi na léta 2021 - 2024 je zveřejněn v elektronické podobě na elektronické úřední desce s adresou:
<br> http://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/uredni-deska-3.html
<br> V listinné podobě lze do materiálů nahlédnout na odboru finančním,MěÚ Kuřim,dv.č.409 <.>

Načteno

edesky.cz/d/3870000


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz