« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Pozvánka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka
1
<br> SVOLÁNÍ
ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br>
ke 29.zasedání <,>
<br> které se koná v budově sídla Jihomoravského kraje <,>
Žerotínovo nám.3,Brno,ve velké zasedací síni
<br>
Začátek jednání je ve čtvrtek 27.února 2020 v 08:30
<br> PROGRAM:
Přednese:
<br> 1.Zahájení
<br>
<br>
2.Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva
Jihomoravského kraje
<br>
JUDr.Šimek
(OKH)
<br> 3.Zpráva o činnosti Rady Jihomoravského kraje
<br>
JUDr.Šimek
(OKH)
<br> 4.Zpráva o činnosti výboru finančního
<br>
Ing.Křemečková
<br>
5.Zpráva o činnosti výboru kontrolního
<br>
Navrkal
<br> 6.Zpráva o činnosti výboru pro výchovu,vzdělávání
a zaměstnanost
<br>
Bc.Doležel
<br> 7.Zpráva o činnosti výboru pro dopravu a územní plánování
<br>
Ing.Nečas
<br> 8.Zpráva o činnosti výboru sociálně-zdravotního
<br>
Chlup
<br> 9.Zpráva o činnosti výboru pro regionální rozvoj
<br>
Pavlíček
<br> 10.Zpráva o činnosti výboru pro meziregionální vztahy
<br>
RNDr.Kubásek <,>
Ph.D <.>
<br> 11.Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny
<br>
Ing.Bc.Crha
<br> 12.Zpráva o činnosti Zastoupení Jihomoravského kraje
při Evropské unii
<br>
JUDr.Šimek
(OVV)
<br> 13.Přísedící Krajského soudu v Brně
<br>
JUDr.Šimek
(OKH)
<br> 14.Dary profesionálním složkám Integrovaného záchranného
systému Jihomoravského kraje
<br>
JUDr.Šimek
(OKH)
<br> 15.Dotace vodním záchranným službám JUDr.Šimek
(OKH)
<br> 16.Dotace Panelu nestátních neziskových organizací
Jihomoravského kraje
<br>
JUDr.Šimek
(OKH)
<br> 17.Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje – Vírský oblastní vodovod,sdružení měst <,>
obcí a svazků obcí
<br> JUDr.Šimek
(OKH)
<br>
<br>
<br> 2
<br>
18.Dotace vybraným obcím Jihomoravského kraje
<br> na spolufinancování dotačního programu MV-GŘ HZS ČR
Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
<br>
JUDr.Šimek
(OKH)
<br> 19.Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu <,>
členský příspěvek a vyrovnávací platba Spolku pro GP ČR Brno
pro rok 2020
<br>
JUDr.Šimek
(O...

Načteno

edesky.cz/d/3596162

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz