« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - OZNÁMENÍ O NÁVRHU OOP, STANOVENÍ MÚ - Chudčice, úprava DZ v křiž. III/38529 x III/3862

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chudčice, úprava DZ v křiž III 38529 x III 3862 situace
I
I
I
/
3
<br> 8
<br> 5
<br> 2
<br> 9
<br> I
I
I
/
3
8
<br> 6
2
<br> 6
<br> <,>
0
<br>
m
<br> 3
<br> <,>
0
<br>
m
<br> 7
<,> 7
<br> 6
<br> <,>
0
<br>
m
<br> 2
<br> 5
<br> <,>
0
<br>
m
<br> 7
<br> 7
<br>
m
<br> 7
<br> 7
<br>
m
<br> 5
<br> 0
<br>
m
<br> 5
<br> 0
<br>
m
<br> 1
0
0
m
<br> 2
5
<br> m
<br> 2
5
<br> m
<br> I
I
I
/
3
<br> 8
<br> 5
<br> 2
<br> 9
<br> V
<br> 1
<br> a
<br>
(
0
<br> <,>
1
<br> 2
<br> 5
<br> )
<br> V
1
a
<br> (
0
<,>
1
2
5
)
<br> V
2
a
<br> (
3
/
1
<,>
5
/
0
<,>
1
2
5
)
<br> V
<br> 2
<br> b
<br>
<br> (
<br> 1
<br> <,>
<br> 5
<br> /
<br> 1
<br> <,>
<br> 5
<br> /
<br> 0
<br> <,>
<br> 1
<br> 2
<br> 5
<br> )
<br> V
<br> 1
<br> a
<br>
(
0
<br> <,>
1
<br> 2
<br> 5
<br> )
<br> IP
31
<br> a
R
YC
<br> H
LO
<br> ST
I
<br> V
<br> 1
<br> 3
<br>
a
<br>
+
<br>
7
<br> x
<br>
Z
<br> 1
<br> 1
<br> h
<br> V
<br> 2
<br> b
<br>
<br> (
<br> 1
<br> <,>
<br> 5
<br> /
<br> 1
<br> <,>
<br> 5
<br> /
<br> 0
<br> <,>
<br> 2
<br> 5
<br> )
<br> IP4
<br> A12b
<br> IP4
<br>
<br> 6
<br> <,>
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 3
<br> <,>
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 4
<br> <,>
<br> 5
<br> 2
<br> 5
<br> <,>
<br> 1
<br> 5
<br> 5
<br> <,>
<br> 0
<br> 5
<br> <,>
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 7
<br> <,>
<br> 7
<br> 2
<br> 5
<br> <,>
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 4
<br> <,>
<br> 6
<br>
<br> m
<br> 6
<br> <,>
<br> 3
<br> 7
<br> 2
<br> <,>
<br> 1
<br> 1
<br> 2
<br> 5
<br>
<br> m
<br> V
<br> 1
<br> 3
<br>
<br> a
<br>
<br> +
<br>
<br> 7
<br> x
<br>
<br> Z
<br> 1
<br> 1
<br> h
<br> V
<br> 2
<br> b
<br>
(
<br> 1
<br> <,>
5
<br> /
1
<br> <,>
5
<br> /
0
<br> <,>
1
<br> 2
<br> 5
<br> )
<br> V
<br> 2
<br> b
<br>
(
<br> 1
<br> <,>
5
<br> /
1
<br> <,>
5
<br> /
0
<br> <,>
2
<br> 5
<br> )
<br> VIZUALIZACE INSTALACE Z11h DO
Chudčice, úprava DZ v křiž III 38529 x III 3862 001 001
Ing.Vojtěch Vrabec
tel.+420 541 422 335
mob.+420 702 251 969
vrabec@kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> počet stran: 3
počet příloh: 1
<br> vyřizuje: Ing.Vojtěch Vrabec
tel.: +420 541 422 335
e-mail: vrabec@kurim.cz
<br> č.j.: MK/3149/20/OD
spis.zn.: S-MK/22507/19/OD
<br> datum: 14.2.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Kuřim,odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy na
<br> pozemních komunikacích - na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim,na základě písemného podnětu
<br> veřejnoprávní korporace Obec Chudčice,Chudčice 220,664 71 Chudčice,IČ: 00362956 (dále jen
<br> „navrhovatel“) ze dne 21.11.2019,zahájil řízení z moci úřední o opatření obecné povahy podle obecné
<br> úpravy § 171 a následujících části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o
<br> silničním provozu ve věci
<br>
<br> stanovení místní úpravy provozu
<br>
<br> svislého a vodorovného dopravního značení vč.dopravního zařízení v okolí křižovatky silnic č <.>
<br> III/38529 x II/3862 k.ú.Chudčice
<br>
<br> z důvodu zajištění bezpečnosti dopravy a bezpečnosti chodců v okolí výše zmíněné křižovatky
<br> v intravilánu obce Chudčice
<br>
<br> podle výkresu „MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU V OBCI CHUDČICE“ zpracovaného projektantem
<br> ZNAKOM s.r.o <.>,Zengrova 3694/4,615 00 Brno,IČ: 26264641 ze dne 24.6.2019 pod č.zakázky
<br> 19Z00963,který je přílohou tohoto...

Načteno

edesky.cz/d/3596161

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz