« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - STANOVENÍ PÚP - Kuřim, silnice II/385 – Family park Zahrádky, okružní křižovatka (2)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kuřim, silnice II 385 – Family park Zahrádky, okružní křižovatka DIO
Přenosné DZ :
<br> Přenosné DZ stávající:
<br> Stávající DZ :
<br> Stávající DZ zakrýt / zrušit:
<br> Legenda značení ve schématu /barva popisu :
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> VYPRACOVAL : XXXXXXXX XXXX ml <.>
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> Kuřim,silnice II/385
<br> Částečná uzavírka
<br> 1
<br> č.o.180420/3/12.4.19
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> Odsouhlaseno dne:
<br> Č.j.: KRPB - / ČJ-2019-0600DI
<br> Dle §25 zák.č.13/1997 Sb <.>
§77 zák.č.361/2000 Sb <.>
<br> Platnost souhlasu je 1 XXX XXX dne vystavení <.>
<br>
<br>,<,> FAMILY PARK ZAHRÁDKY
<br> Okružní křižovatka,<,>
<br>,<,> FAMILY PARK ZAHRÁDKY - 1.ETAPA
Okružní křižovatka,<,>
<br> OD Lidl
<br> Brnosilnice II/385
<br> 030
<br> -20
<br> 0
0
<br> 60
<br> 50 10
0
<br> 20
0
<br> 75
<br> STAVBA
<br> B
20
<br> a
B
<br> 20
a
<br> 70
70
<br> 50
<br> 50
50
<br> B
20a
<br> B
20
<br> a
B
<br> 20
a
<br> B
21a
<br> B
21
<br> a
B
<br> 21
a
<br> IP
22
<br> IP
22
<br> V
JE
<br> Z
D
<br> A
<br> V
ÝJE
<br> Z
D
<br> Z
E
<br> S
TA
<br> V
B
<br> Y
<br>
V
<br> JE
Z
<br> D
<br>
<br>
A
<br>
V
<br> ÝJ
E
<br> Z
D
<br> Z
E
<br> S
TA
<br> V
B
<br> Y
<br> V
JE
<br> Z
D
<br> A
<br> V
ÝJE
<br> Z
D
<br> Z
E
<br> S
TA
<br> V
B
<br> Y
<br>
V
<br> JE
Z
<br> D
<br>
<br>
A
<br>
V
<br> ÝJ
E
<br> Z
D
<br> Z
E
<br> S
TA
<br> V
B
<br> Y
<br> B
26
<br> P6
<br> 10
<,> 5
<br> 0
<br> 125,0 m
<br> 8 <,>
50
<br> 2 <,>
0
<br> Práce při krajnici,příprava napojení
provizorní panelové komunikace
<br> ETAPA I <.>
<br> ETAPA I <.>
<br> A
15
<br> A
15
<br> A
15
<br> A
6b
<br> A
6b
<br> A
6bIS
<br> 9
b
<br> (p
ře
<br> ch
od
<br> n
á)
<br> Z
4d Z
<br> 4d
S
<br> vě
tl
<br> o
<br> 10
<,> 5
<br> 0
<br> 8 <,>
50
<br> 2 <,>
0
<br> Z
4d
<br> Z
4d
<br> S
vě
<br> ...
Kuřim, silnice II 385 – Family park Zahrádky, okružní křižovatka (2) 001
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor dopravy
<br> Jungmannova 968/75,664 34
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/14462/19/OD/Vr
Č.J.: MK/14471/19/OD/Vr
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Vrabec
TEL.: 541422335
E-MAIL: vrabec@kurim.cz
POČET LISTŮ: 3
DATUM: 15.8.2019
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VÝHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Odbor dopravy Městského úřadu v Kuřimi,jako správní orgán příslušný podle § 77 odst.1 písm.c) a §
124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu")
na návrh,který podal
<br> OC Zahrádky,s.r.o <.>,Palackého třída 916/158,Královo Pole,612 00 Brno,IČ: 04745396
<br> zastoupené na základě plné moci
<br> SIGNEX s.r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 49971344
<br> (dále jen "žadatel"),podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením
obecné povahy
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> komunikace: silnice č.II/386,staničení cca 46,460 – 47,000
<br> rozsah dopravního značení dle dodané dokumentace DIO
<br> termín: 1.9.2019 – 31.10.2019
<br> Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace resp.uzavírce <.>
<br> akce: FAMILY PARK ZAHRÁDKY – okružní křižovatka
<br>
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona č.361/2000
Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br> 2.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,technickou
normou ČSN EN 12899-1 a technickými pod...

Načteno

edesky.cz/d/3193181

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz