« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - OOP přechodná úprava provozu ve městě Kuřim, ulice U Stadionu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP přechodná úprava provozu ve městě Kuřim, ulice U Stadionu
Ing.XXXX XXXXX
<br> tel.+XXX XXX XXX XXX
<br> mob.+420 777 363 610
<br> kovar@radnice.kurim.cz 1
<br> Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311
Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 366
<br> 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> Váš dopis zn.:
<br> ze dne: 17.08.2018
<br> naše zn.: MK/19008/18/OD
<br> vyřizuje: Ing.XXXX XXXXX
<br> tel.: +XXX XXX XXX XXX
<br> fax.: +420 541 230 633
<br> e-mail: kovar@radnice.kurim.cz
<br> datum: 05.11.2018 účinné dne: ……………….<.>
<br>
Veřejná vyhláška
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Kuřim,odbor dopravy,příslušný dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
<br> na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen “zákon o silničním provozu“),místně příslušný dle § 11 zákona č <.>
<br> 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“),na základě
<br> podnětu,který dne 17.08.2018,podala právnická osoba GEFAB s.r.o <.>,Švédská 5,620 00 Brno,IČ:
<br> 41602901,jako zmocněnec města Kuřim,Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim <,>
<br> vyhovuje podnětu na přechodnou úpravu provozu <.>
<br> V souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,dále po předchozím
<br> písemném vyjádření příslušného orgánu policie–Policie České republiky,Krajského ředitelství policie
<br> Jihomoravského kraje,dopravního inspektorátu Brno-venkov ze dne 10.08.2018 pod č.j.KRPB
<br> 125299/ČJ-2018-0600DI,a dle ustanovení § 171 a následujících,části šesté,správního řádu
<br> stanovuje přechodnou úpravu provoz na pozemních komunikacích.Jedná se instalaci
<br> přechodného dopravního značení ve městě Kuřim na komunikacích dle grafické přílohy <.>
<br> Důvodem je realizace zpomalovacích polštářů na ulici U Stadionu v Kuřimi <.>
<br> Přechodná úprava bude realizovaná za dodržení následujících podmínek:
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Provedení přechodné ...

Načteno

edesky.cz/d/3180778

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz