« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Střednědobý výhled rozpočtu města Kuřimi

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 2022 úřední deska a ZM schváleno
Střednědobý výhled rozpočtu města Kuřimi - 2019-2022
<br> v tis.Kč
<br> ř <.>
<br> Druhové třídění dle
<br> rozp.skladby
<br> Údaj 2019
<br> výhled
<br> 2020
<br> výhled
<br> 2021
<br> výhled
<br> 2022
<br> výhled
CELKEM
<br> 2019 -2022
<br> 1 1+2+3+4 PŘÍJMY CELKEM 257 000 262 400 265 900 270 200 1 055 500
<br> 2 5+6 VÝDAJE CELKEM 177 000 182 400 185 900 190 200 735 500
<br> 3 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000
<br> 4 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček 0 0 0 0
<br> 5 rozvaha Dlouhodobé závazky 0 0 0 0
<br> 6 rozvaha Dlouhodobé pohledávky 4 642 4 642 4 642 4 642
<br> 7 *
<br> Zbývá na cíle,včetně reprodukce majetku,po úhradě
<br> přijatých závazků (bez rezerv,přijatých úvěrů,investičních
<br> dotací a kapitálových příjmů)
80 000 80 000 80 000 80 000 320 000
<br> Střednědobý výhled rozpočtu města Kuřimi na léta 2019 - 2022 je zveřejněn v elektronické podobě na elektronické úřední desce s adresou:
<br> http://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/uredni-deska-3.html
<br> V listinné podobě lze do materiálů nahlédnout na odboru finančním,MěÚ Kuřim,dv.č.409 <.>

Načteno

edesky.cz/d/2896186


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz