« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Oznámení o vyhlášení dotačního programu - podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení dotačního programu podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
Město Kuřim „ Jungmannova 968/75 0 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> STAROSTA Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Oznámení o vyhlášení dotačního programu „Podpora obnovv kulturních památek
<br> prostřednictvím obcí s rozswenou působností“ <.>
<br> Město Kuřim zveřejňuje výzvu k příjmu žádostí o neinvestiční dotaci na obnovu kulturních památek z prostředků alokovaných Ministerstvem kultury ČR <.>
<br> Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek,které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny,nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky,popř.na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou,jako jsou např.oltáře nebo varhany v kostelech,pokud je tato stavba kulturní památkou,a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě,že se nejedná o restaurování (např.obnova kolejových vozidel,strojů apod.) <.>
<br> Realizace projektu musí být zahájena a ukončena v roce poskytnutí příspěvku 2019.Žádosti o dotaci mohou vlastníci kulturních památek předkládat na podatelnu Městského úřadu Kuřim do
<br> 28.2.2019 <.>
<br> Kvóta finanční podpory určená pro ORP Kuřim na rok 2019 je 90.000,- Kč.Minimální finanční spoluúčast žadatele o příspěvek je 20%.Uchazečům doporučujeme prostudování nových zásad Programu <.>
<br> Zásady dotačního programu a formulář žádosti o dotaci lze získat na www.mkcr.cz nebo na kontaktu:
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: kiesslingova©kurimcz,2.patro,kancelář 309
<br>,Město Kuřim Mgr' Ing' XXXXX SU VSky :: Jungmannova XXX/XX starosta XXX XX Kuřim
<br> vyvěšeno dne: 25.1.2019 sňato dne:
<br> tel.+420 541 422 301
<br> mob.+420 775 978 326
<br> fax.+420 541 230 633 sukaIovsky©radnice.kurim.cz

Načteno

edesky.cz/d/2701535

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz